Opening camperplaats Oirschot uitgesteld

De opening van de nieuwe camperplaats in Oirschot, op het terrein van Boomkwekerij Bloemendaal, is uitgesteld tot het najaar. De locatie zou eigenlijk begin van de zomer al toegankelijk zijn voor camperaars, maar door een fout van de gemeente moet de opening nog even uitblijven.
Oirschot CP
Oirschot CP


De gemeente gaf in een raadsinformatiebrief toe de aanvraag te lang te hebben laten liggen en de eigenaren Carl en Gabriëlle van Alphen verkeerd te hebben ingelicht over de juiste procedure die ze moesten doorlopen. Zo gaf de gemeente aan dat de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, terwijl het in werkelijkheid ging om de uitgebreide voorbereidingsprocedure, gezien de strijdigheid met het bestemmingsplan. Hierdoor was meer tijd nodig om alle noodzakelijke stappen te doorlopen.

"We hadden in de eerste – achteraf verkeerde – procedure alles op orde”, vertelt Gabriëlle van Alphen. “Daarna hebben we een bodemonderzoek gedaan, op verzoek van de gemeente. Ook daar kwamen geen bijzonderheden naar voren. De vergunning is inmiddels afgegeven en deze ligt sinds vorige week ter inzage. Men kan nu tot 26 augustus bezwaar maken, maar aangezien wij met de gemeente, omwonenden en de nabijgelegen camping positieve gesprekken hebben gehad, verwachten we 27 augustus een akkoord te ontvangen. We wachten het geduldig af.”