Natuurrecreatieorganisaties fuseren

De Stichting Natuurkampeerterreinen en de Stichting Trekkershutten zijn gefuseerd en gaan met ingang van 2015 samen verder onder de naam De Groene Koepel, te gast in de natuur. Doel is voortaan gezamenlijk de groene overnachtingsvormen in de natuur te promoten.
Natuurkampeerterrein

Natuurkampeerterrein

De Stichting Natuurkampeerterreinen, die volgend jaar veertig jaar bestaat, werkte al langer samen met Stichting Trekkershutten. De naam Stichting Natuurkampeerterreinen komt met de fusie te vervallen. Dit heeft geen gevolg voor de terreinen zelf, Het Groene Boekje of de Natuurkampeerkaart. Die blijven allemaal in de huidige vorm bestaan.

De twee hebben tot de fusie besloten om ‘sterker te staan in de snel veranderende recreatiebranche, waar een duidelijke profilering nodig is om overeind te blijven’, zo meldt de nieuwe organisatie. Los van de exploitatie van de verblijfsaccommodaties, wil de nieuwe stichting ook een voorbeeldfunctie hebben voor de verduurzaming van de recreatiesector.

Groenepluskoepel CMYK