Medische keuring rijbewijs makkelijker

Mensen met een medische indicatie hoeven binnenkort niet altijd meer naar een onafhankelijk specialist voor een beoordeling over de rijgeschiktheid. Het Centraal Bureau Rijvaardigheid kan in een aantal gevallen voor objectieve medische informatie gebruik gaan maken van bestaande gegevens van de behandelend arts. De arts is overigens niet verplicht hieraan mee te werken.
Rijbewijs

Een extra medische keuring is nodig voor verschillende aandoeningen, zoals oog- en spierziekten, slaapproblemen, dementie en neurologische aandoeningen. Minister Schultz van Haegen past op advies van de Gezondheidsraad de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 dit voorjaar aan.

Door de aanpassingen is de nieuwe regeling volgens Minister Schultz goedkoper en eenvoudiger. ‘Het is belangrijk dat mensen veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Maar ik vind het ook belangrijk dat de eisen niet strenger zijn dan nodig is voor de verkeersveiligheid. Door de procedure makkelijker en goedkoper te maken, helpen we mensen om langer mobiel te blijven’, aldus minister Schultz.

 Kijk hier voor de volledige inhoud van de nieuwe regeling