Te veel betaalde wegenbelasting wordt niet terugbetaald

De belastingdienst hoeft het kwarttarief in de motorrijtuigenbelasting niet met terugwerkende kracht toe te passen. Dat is weer gebleken uit de uitspraak afgelopen maand van de rechter van het Hof Amsterdam in een zaak die in hoger beroep heeft gediend. Vergelijkbare kwesties hadden zich al eerder voorgedaan.
Belastingdienst
Belastingdienst


De zaak was aangespannen door een camperaar die in april 2011 een gebruikte fabriekscamper had gekocht en ervan uitgegaan was dat het kwartarief automatisch zou worden toegepast. Anderhalf jaar later, in oktober 2013, ontdekte hij dat dit niet het geval was en vroeg hij alsnog het kwartarief aan. Hij kreeg dat met terugwerkende kracht tot 20 september 2013, het begin van het lopende tijdvak. Het geld dat hij eerder te veel betaalde, kreeg hij niet terug.

De eigenaar van de camper legde de zaak voor aan de rechter, maar deze was van oordeel dat de wet duidelijk stelt dat de aanvraag voor aanvang van het tijdvak binnen moet zijn. Omdat dit erg lastig is, hanteert de belastingdienst in de praktijk de regel dat de terugwerkende kracht wordt toegekend tot het begin van het lopende tijdvak.

De camperaar nam geen genoegen met de rechterlijke uitspraak en ging in beroep bij het Hof Amsterdam. Daarbij deed hij een beroep op een nieuw wetsartikel, dat erop neerkomt dat het kwarttarief voor een camper automatisch wordt toegekend als de vorige eigenaar ook al voor dit tarief werd aangeslagen. Deze aanpassing kwam er mede op aandringen van de NKC. Omdat deze regel pas op 1 januari 2013 is ingevoerd en de eiser de camper in 2011 kocht, ging ook deze vlieger niet op. Ook zijn argument dat de belastingdienst hem op de kwestie had moeten wijzen, werd ook van tafel geveegd.

De regel dat de belastingdienst het kwarttarief niet met terugwerkende kracht toepast, is niet nieuw, maar in het verleden ging men soepel met deze regels om. Sinds de belastingdienst de regels strikt hanteert, wordt de NKC regelmatig geconfronteerd met gevallen waarbij leden soms vele jaren te veel hebben betaald. Het nadeel kan dan oplopen tot vele duizenden euro’s.