Niet automatisch kwarttarief voor oudere campers

Bezitters van kampeerauto’s van 25 jaar en ouder, die vanaf 1 januari van dit jaar wegenbelasting moeten betalen, krijgen niet altijd automatisch het kwarttarief in rekening gebracht.
Natuurkampeerterrein Staats

Dat blijkt uit meldingen die de NKC hierover binnenkrijgt. De NKC adviseert dan ook de eerste aanslag goed te controleren en contact op te nemen met de Belastingtelefoon auto als ze ten onrechte voor het volle tarief worden aangeslagen. Het nummer is 0800-0749.

Tot voor kort gold voor alle auto’s van 25 jaar en ouder vrijstelling van de wegenbelasting, met ingang van dit jaar ligt die grens op 40 jaar. Voor auto’s op benzine is er een overgangsregeling, maar die geldt niet voor auto’s op diesel en lpg. Vanaf 40 jaar zijn alle auto’s vrijgesteld van wegenbelasting. Meer informatie over de regels rond wegenbelasting is te vinden op de adviessite van de NKC.