Petitie tegen inhaalverbod zware campers in Duitsland

In Duitsland is een petitie gestart voor een uitzondering voor campers op het inhaalverbod voor vrachtwagens dat de Duitse regering wil invoeren. Duitsland wil dit verbod instellen omdat vrachtwagens vaak te weinig vermogen hebben om vlot te kunnen inhalen, waardoor er soms opstoppingen ontstaan op de linkerbaan. Campers in de gewichtsklasse van 3,5 tot 7,49 ton zouden ook onder dit verbod gaan vallen.
Inhaalverbod

Voor bussen is een uitzondering gemaakt, omdat deze bedoeld zijn voor personenvervoer. De opstellers van de petitie vinden dat deze uitzondering ook moet gaan gelden voor zware campers, omdat deze doorgaans voldoende vermogen hebben om goed te kunnen inhalen.

Wie de petitie wil tekenen, kan dit tot 14 mei doen via de website van de Duitse Bondsdag. Daarna besluit de Bondsdag of campers dezelfde ontheffing krijgen als bussen.