NKC verbetert verzekeringsvoorwaarden

De duur van de taxatiewaardegarantie van de NKC-kampeerautoverzekering is verlengd van drie naar vijf jaar en de verzekering biedt voortaan ook dekking als de camper langer dan zes maanden in het buitenland is. Dat zijn de belangrijkste aanpassingen van de polisvoorwaarden van de NKC-kampeerautoverzekering, die per 1 juli van kracht zijn gegaan.
Rijdende Camper St Goarshau

Teamleider René Smit van de afdeling verzekeringen van de NKC is zeer te spreken over de verbeteringen die hij en zijn team bij de verzekeraar hebben bedongen. “Met name over het verblijf in het buitenland kregen we regelmatig vragen, want het komt nogal eens voor dat mensen langer op reis gaan. Ook over het stallen in het buitenland. Dat is nu toegestaan tot maximaal zes maanden.”

Om de premie gelijk te kunnen houden, is een aantal andere regelingen versoberd. Zo wordt hagelschade alleen nog volledig vergoed als er reparatie plaatsvindt. Wie de schade voor lief neemt, krijgt voortaan de helft uitgekeerd.

In de zesde editie van het ledenmagazine Kampeerauto is meer te lezen over de aanpassingen. Verzekerden zijn schriftelijk geïnformeerd. Zoals gebruikelijk bij dit soort aanpassingen, hebben ze het recht om de polis op te zeggen. “Maar ik verwacht niet dat dit gebeurt, want per saldo zijn het echt verbeteringen”, zegt Smit.