Leeftijd seniorenkeuring van 70 naar 75

De leeftijdsgrens van de seniorenkeuring voor het rijbewijs gaat per 1 januari 2014 omhoog van 70 naar 75 jaar. Dat blijkt uit een brief over deze keuring, die minister Schultz van Infrastructuur en Milieu onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Rijdende Camper St Goarshau

Verder heeft de minister het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gevraagd te onderzoeken of de keuring eenvoudiger kan, of zelf helemaal kan verdwijnen. Het RIVM vindt dat laatste te ver gaan, zo blijkt uit de brief, want de keuring houdt wel degelijk mogelijke brokkenpiloten van de weg. In 2012 waren dat er nog 2.500. Bovendien krijgen velen een beperking opgelegd, zoals een rijverbod zonder bril of de plicht om naar een automaat over te stappen. Maar eenvoudiger kan de keuring wel, zo adviseert het RIVM.

De minister sluit zich bij deze conclusies aan en heeft inmiddels de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over een vereenvoudiging. Bijvoorbeeld als het gaat om de vragen in de Eigen Verklaring (EV), die veel senioren als onduidelijk blijken te ervaren. Het advies van de Gezondheidsraad wordt verwacht in het voorjaar van 2014.

Verder wil Schultz dat ouderen zich vooral zelf goed afvragen of het verantwoord is om achter het stuur plaats te nemen. Om dat te bevorderen, wil ze extra informatie gaan verstrekken via websites en brochures.

Overigens: wie al overwoog het camperen te verruilen voor de pleziervaart, heeft er nu een argument bij: de seniorenkeuring voor het klein vaarbewijs wordt wel afgeschaft. Ook op advies van het RIVM.