Ledenraad denkt mee

De Ledenraadsverkiezingen komen er weer aan. De NKC vraagt ervaren toezichthouders die met hart en rede de koers kunnen bewaken zich kandidaat te stellen voor deze raad.
Stemmen 23Dec1

Bent u enthousiast geworden over deze belangrijke vrijwilligersfunctie? Dan geven wij u graag vast een kijkje in de keuken. Welke discussies worden gevoerd, waar zijn groeikansen en welk advies kunnen ervaren Ledenraadsleden met u delen? Michel van Peer, Harry van Daelen en Egbert van Berghem verschaffen duidelijkheid.

Onderwerpen en discussies
Harry van Daelen, regio Zuid-Holland: "Ik heb mij beziggehouden met de voorstellen van de directie en het bestuur voor de nieuwe beleidsplannen. Daarnaast kijk ik kritisch naar de begroting. Worden de inkomsten ook doelmatig en doeltreffend ingezet in het belang van onze vereniging?" Egbert van Berghem, regio Midden: "Afgelopen periode was divers, standaard taken als goedkeuring van plannen en benoemingen kwamen aan bod. Maar ook het vertrek van enkele bestuursleden en de directeur werden uitvoerig besproken." Michel van Peer, regio Zuid-West: "Het vertrek van twee bestuursleden en de directeur zijn zaken waar ik niet met plezier op terug kijk. Anderzijds zijn deze voorvallen zeer leerzaam geweest. Zoals Cruijff al zei, ieder nadeel heeft z'n voordeel."

De discussie over het doorontwikkelen van de nieuwe visie heeft van Daelen als meest waardevol ervaren. "Waar staan we voor? Waar gaan we voor? En hoe komen we daar? Als lid van de Ledenraad merk je dat jouw inbreng er toe doet. Daarmee draag je bij aan een NKC die echt iets betekent voor haar leden."

Groeikansen
"De nieuwe directeur, Stan Stolwerk, heeft een duidelijke visie voor de toekomst wat betreft groei en samenwerking. Dit geeft voor de nieuwe Ledenraad een mooie stimulans om mee te denken, het uitgezet beleid te volgen en te toetsen." Aldus van Peer. Harry van Daelen, "De NKC kan nog in omvang groeien, er zijn zoveel camperaars in dit land die de voordelen van de NKC nog niet kennen. Kwantitatieve groei is belangrijk want dat maakt je sterk in onderhandelingen. Daarnaast kan de NKC nog groeien in kwalitatieve zin. De dit jaar gelanceerde campercontact app is daar een goed voorbeeld van."

Luisteren en verdiepen
Van Berghem: "Kandidaten voor de Ledenraad adviseer ik vooral goed te luisteren naar wat de leden, het bestuur en de vereniging te vertellen hebben en daarbij hoofd- en bijzaken goed van elkaar gescheiden te houden." Van Peer adviseert kandidaten zich te verdiepen in de NKC, "zelf ervaar ik de opgedane kennis, ervaring in verschillende vrijwilligersfuncties binnen de NKC als zeer positief." Van Daelen: "Wil je namens de leden van onze vereniging meedenken over het beleid, toezicht houden op het gevoerde beleid en de strategie van de NKC vaststellen, meld je dan als kandidaat voor de verkiezingen van de nieuwe Ledenraad. Wil je zelf uitvoering geven aan beleid, dan is de Ledenraad minder geschikt. Er zijn in dat geval talloze andere vrijwilligerswerkzaamheden mogelijk."