Toch wegenbelasting voor oude campers

Het kabinet versoepelt plannen om de vrijstelling van wegenbelasting voor oude auto’s af te schaffen, maar camperaars schieten daar niet veel mee op.
Oude Camper 25Apr1

Toen de coalitie van PvdA en VVD in het regeerakkoord vastlegde dat de vrijstelling voor de wegenbelasting voor auto’s van 25 jaar en ouder kwam te vervallen, stond de branche van klassieke auto’s op z’n achterste benen. Gevreesd werd dat hobbyisten hun cultureel erfgoed op wielen naar de sloop zouden rijden, terwijl de maatregel bedoeld was om oude, stinkende, maar kilometervretende Mercedessen van de weg te halen. En om wat extra belastinggeld te kunnen innen.

De Tweede Kamer gaf staatssecretaris Frans Weekers daarop de opdracht om met een aantal brancheverenigingen te gaan praten over een alternatief. Dat is er nu, maar het is niet gunstig voor eigenaren van oude campers, zo blijkt uit de brief die Weekers hierover aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De vrijstelling blijft volledig bestaan voor alle auto’s van 40 jaar en ouder, terwijl voor auto’s van de bouwjaren 1973 tot en met 1987 die op benzine rijden een overgangsregeling komt. Eigenaren van deze auto’s gaan het kwarttarief betalen, met een maximum van € 120 per jaar, op voorwaarde dat ze in de maanden december tot en met februari niet met hun klassieker op de openbare weg komen.

De meeste campers rijden op diesel en vallen bovendien sowieso al onder het kwarttarief, dus camperaars schieten met deze versoepeling niet veel op. Wel is de regeling goed nieuws voor bezitters van campers die ouder zijn dan 40 jaar. Deze wagens blijven vrijgesteld van wegenbelasting, ongeacht het soort brandstof.

Weekers mikt erop dat de nieuwe regels per 1 januari 2014 van kracht worden.