Carthago en Route officieel opgericht

Carthago en Route, dat is de naam van de vereniging van bezitters van een Carthago-camper, die in het weekeinde van 6 en 7 april in Zeewolde officieel is opgericht. Gisteren heeft het kersverse bestuur voor het eerst vergaderd.
Carthagoclub 16Apr1

Los van de oprichtingsvergadering kende de bijeenkomst vele gezellige momenten. Er hadden zich 37 equipes van een camper met twee personen aangemeld.

Doel van de vereniging is het opkomen voor belangen van leden en hen in staat stellen belevenissen met hun Carthago uit te wisselen. Daartoe worden onder meer activiteiten georganiseerd, zoals het geplande technische weekend van 8 tot en met 10 november.

De vereniging start met 35 leden en de verwachting is dat dit aantal snel gaat groeien. Wie lid wil worden, kan zich per mail melden.