Verwarming - Alde 3010 Compact


Inhoudsopgave - Verwarming


Verwarming


Alde verwarmingsconcept

Het Alde verwarmingsconcept

Inleiding

Sommige kampeerauto's zijn uitgerust met het Alde 3010 Compact verwarmingssysteem. Het systeem is een combinatie van verwarmen en warmwatervoorziening. De elementen voor de verwarming en warmwatervoorziening (de boiler) zijn compact samengesteld, maar functioneren afzonderlijk van elkaar. Het geheel is opgenomen in een goed geïsoleerde ombouw.

Het verwarmingssysteem van Alde biedt de mogelijkheid een vloerverwarming en een warmtewisselaar te combineren. Verderop meer hierover.

Het verwarmingssysteem is een gesloten systeem dat is gevuld met een mengsel van glycol en water. Het is een antivries dat bevriezing van de installatie in de winter voorkomt. De boiler is gevuld met water. Zie onderstaande opengewerkte afbeelding.

Opengewerkt model van de Alde 3010 Compact
Alde 3010 open


Betekenis van de cijfers:
1. Verwarmingselement verwarmingssysteem
1a. Inlaat glycol vloeistof
1b. Uitlaat glycol vloeistof
2. Verwarmingselement warmwatersysteem (boiler)
2a. Inlaat voor schoonwater
2b. Uitlaat voor schoonwater
3. Uitlaat voor verbrandingsgassen
4. Luchtinlaat voor de gasbrander

Verwarmen

Naast de centrale ketel is er een leidingnet met op verschillende plaatsen convectoren. Het gehele systeem is gevuld met ca. 3,5 liter glycol vloeistof, dat met een 230 of een 12 Volt pomp door het systeem wordt gevoerd. De convectoren zorgen voor de uitwisseling van warmte naar de woonruimte.

De systeemtemperatuur van de ketel is ingesteld op 80°C. Dat is het aantal graden dat de glycol vloeistof heeft wanneer het door het verwarmingssysteem circuleert.

Voor het optimaal benutten van het Alde-verwarmingssysteem is het van belang dat de lucht vrij onder de bedbanken en achter de rugkussens en wandkasten kan passeren. Wanneer in het voertuig kamerbreed tapijt wordt gelegd, dient men ervoor te zorgen dat de luchttoevoer naar de convectoren niet wordt belemmerd. Ook is het van belang dat kussens en dekens de luchtcirculatie achter de rugkussens en wandkasten niet belemmeren.

Convector Vrije luchtcirculatie Het principe
Convector Vrije luchtcirculatie Het principe

Warmwatervoorziening

De boiler heeft een inhoud van ca. 8,5 liter. De boiler kan ca. 12 liter water van 40°C per half uur produceren (bij een watertemperatuur van 10°C). Wanneer voor de verwarming van de boiler, in plaats van gas het verwarmingselement wordt gebruikt, is de capaciteit iets minder.

Let op! Alde geeft aan dat het warme water niet geschikt is als drinkwater of voor het bereiden van maaltijden.

Het warmwatersysteem is tegen bevriezing beveiligd met een gecombineerde veiligheids-/aftapklep.

Veiligheids- aftapklep Controlepaneel
Veiligheids- aftapklep Controlepaneel

Vloerverwarming

Het is mogelijk om vloerverwarming te koppelen aan de reeds bestaande Alde verwarming evenals in nieuw te bouwen kampeerauto's. De benodigde aluminiumvloerplaat en verbindingsbuizen zijn gemakkelijk aan te leggen en in te passen in de speciale vloerplaten. De pijp is aangesloten op de inlaat en de uitlaat van de kachel door middel van speciale verbindingen.

Overzicht vloerverwarming Aluminium vloerplaat Verbindingspijpen
Overzicht vloerverwarming Aluminium vloerplaat Verbindingspijpen

Warmtewisselaar

De radiator van de motor van de basisauto kan worden gebruikt voor de verwarming van de woonruimte van de opbouw door het gebruik van een warmtewisselaar in combinatie met het centrale verwarmingssysteem van Alde.

Het interessante is dat de warmte ook kan worden gevoerd in de tegenovergestelde richting van het koelsysteem van de motor. Het werkt dan als een motorverwarming. Voor een vlotte koude start van de motor, bij strenge vorst, is dat bevordelijk.

Bij het installeren van de warmtewisselaar moeten de inbouwspecificaties van fabrikant of importeur worden geraadpleegd, om zo schade aan de motor te voorkomen.

Schema Alde + motorverwarming De warmtewisselaar Overzicht in de cabine basisauto
Schema Alde + motorverwarming De warmtewisselaar Overzicht in de cabine basisauto

De afbeeldingen op deze pagina zijn overgenomen uit de productcatalogus van Alde.

Handleiding Alde / Alde dealers