Koelkast


Op deze pagina vind je meer informatie over de werking van de koelkast.

De werking van de koelkast berust op het absorptie- of op het compressorprincipe. De nadelen van het absorptieprincipe ten opzichte van het compressorprincipe zijn:

 • het koelt bij buitentemperaturen > 30° C minder goed;
 • het is een relatief traag werkend systeem;
 • het rendement is minder groot;
 • het verbruikt naar verhouding meer energie.

Voordelen

Het absorptieprincipe is stil. Dat komt omdat het koelaggregaat zonder bewegende delen werkt. Ook heeft dit principe een langere levensduur.

Het absorptieprincipe kan op drie energiebronnen werken, namelijk op 230 Volt netspanning, op 12 Volt gelijkstroom of op gas (LPG). Er kan maar één energiebron ingeschakeld zijn. Daarmee heeft de camperaar alle vrijheid om te gaan en staan waar hij of zij wil.

Compressorprincipe
De compressorkoelkast daarentegen koelt sneller. Binnen enkele minuten is de ingestelde koeltemperatuur bereikt. Het rendement en het energieverbruik is verhoudingsgewijs gunstiger. Lees hier meer.

Werkingsprincipe

De koelkast werkt op 230 Volt, 12 Volt of op gas (LPG). Uiteraard niet op alle drie bronnen tegelijk. Het ontstekingssysteem werkt al dan niet automatisch. Het systeem waarmee de koelkast is uitgerust, is te herkennen aan het laatste cijfer in het modelnummer.

 • Cijfer 5 staat voor AES: Dit is een Automatische Energie Selectie. Het systeem registreert een uitgaande vlam en ontsteekt deze automatisch. Op alle energiebronnen is een thermostaat.
 • Cijfer 1 staat voor MES: Dit is een Manuele (handmatig) Energie Selectie. Automatische ontsteking. Op alle energiebronnen is een thermostaat.
 • Cijfer 0 staat voor Batterijontsteking: Met een druk op de knop wordt het gas ontstoken. Zodra de gasvlam dooft stopt de gastoevoer. Er is een thermostaat op 230 Volt en gasgebruik.

De keuze voor 12 Volt als energiebron alleen bij draaiende motor om het leegtrekken van de accu te voorkomen.

Automatische energiebronkeuze
Wanneer de netspanning hoger is dan 200 Volt wordt deze energiebron als eerste optie gekozen. Er is geen zonnestroom-installatie aanwezig.

De 12 Volt energiebron wordt geselecteerd als de motor van de basisauto draait of de zonnestroom-installatie voldoende spanning levert. Dit wordt geregisteerd via de D+ aanlsuiting op de dynamo of via het signaal van de regelaar van de zonnestroom-installatie.

De koelkast schakelt alleen over op gas als energiebron als de motor van de basisauto niet loopt en de netvoeding niet voldoende is (lager dan 200 Volt).

De energiebronnen zorgen voor warmtetoevoer. Toch vreemd eigenlijk. Hoe komt het nu dat warmte voor koeling zorgt.

Als koelmiddel wordt ammonia gebruikt. Dit is een natuurlijke verbinding die ook wordt gebruikt in schoonmaakmiddelen. Een liter schoonmaakmiddel kan tot 200 gr ammonia bevatten: ongeveer tweemaal zoveel als in de koelkast wordt gebruikt. Natriumchromaat wordt gebruikt als roestwerend middel (1,8 % gewichtspercentage van het oplosmiddel).
koelkast camper
Onder in de verticale pijp zit het kookvat dat gevuld is met ammonia, een oplossing van water en ammoniak. De verwarmingselementen (230 V, 12 V of gas (LPG)) verwarmen het kookvat.

De aanwezige ammonia verdampt tot ammoniak. Het water verdampt ook, maar mag niet verder in het circuit komen. Vlak voor de condensor loopt het water terug in de ammonia oplossing. Het ammoniagas loopt verder door de condensor waarin het ammoniak condenseert tot vloeibare ammonia.

De vloeibare ammonia loopt vervolgens door een dun buisje om daarna in een grote ruimte plotseling "vrij" gelaten te worden. Deze ruimte is de verdamper waarin alle druppeltjes ammonia verdampen. Voor dit proces is warmte nodig, die aan de omgeving wordt onttrokken. Hierdoor ontstaat de koudebron.

Achterzijde koelkast

 1. Condensor
 2. Schoorsteenaansluiting met afvoer naar de buitenlucht
 3. Schoorsteen met warmteverdeler
 4. Absorber
 5. Absorptievat
 6. Kookvat gevuld met ammonia

Dit proces is te vergelijken met het verdampen van een druppel eau de cologne op de hand, vergelijkbaar met de grote ruimte in de koelkast. De hand wordt ter plaatse koud. dat komt doordat er warmte aan de omgeving wordt onttrokken voor het verdampen van de eau de cologne.

De vloeistof in de verdamper verdampt tot ammoniagas dat via de absorber, waarin zich waterdamp bevindt, naar het absorbtievat stroomt. Dit vat is gevuld met water. Ammoniagas lost op in water waardoor zich ammoniak vormt. Daar het absorbtievat in verbinding staat met het kookvat wordt het ammonia, door de toegevoerde warmte uit het water verdreven. Het proces begint weer opnieuw. Voor een optimaal proces is het van belang dat er geen warmte verlies is.

Lekkage

Een lekkage is herkenbaar aan de scherpe geur. Je handelt dan als volgt:

 • Schakel de koelkast uit
 • Lucht de ruimte goed
 • Neem contact op met een onderhoudsbedrijf van koelkasten

De brander

Deze zit onderaan de schoorsteen gemonteerd. Het toegevoerde gas wordt door een elektrode (bougie) ontstoken. De brander verhit de thermokoppel, dat via het veiligheidsventiel de gastoevoer verzekert. Wanneer de vlam dooft zorgt de thermokoppel ervoor dat de gastoevoer direct stopt.

Handleidingen en documentatie

Gerelateerde informatie