Koelkast - Onderhoud


Inhoudsopgave - Koelkast


Onderhoud

Schoorsteen reinigen

Optimale toevoer van warmte is nodig om de koelkast goed te laten koelen. De brander en schoorsteen moeten dan ook goed schoon zijn en de afstelling van de brander moet correct zijn. Een keer per jaar moeten deze onderdelen schoon worden gemaakt.

In de branderbuis van de schoorsteen hangt aan een draad een metalen spiraal. Deze zorgt ervoor dat de warmte van de verbrandingsgassen zich gelijkmatig verdeeld waardoor het kookvat optimaal wordt verhit. Vaak zit op het spiraal een roetlaag aangekoekt. De verdeling van warmte komt hierdoor in gevaar. Op eenvoudige wijze is het spiraal uit de branderbuis te lichten, waarna met een borsteltje de roetlaag kan worden verwijderd. Let er wel op dat er geen roetdeeltjes of schilfers omlaag op de brander vallen.

Brander schoonmaken

Dit is een kwestie van blazen. Meestal gaat het om losse roetdeeltjes. Leg de inspuiter een tijdje in een badje van spiritus. Gebruik nooit benzine omdat deze een te hoog vetgehalte heeft; stof hecht zich namelijk aan olie. Prik de inspuiter nooit met een metalen naald of iets dergelijks door. De kans bestaat dat deze beschadigd, waardoor de juiste lucht/brandstofverhouding in gevaar komt.

De brander functioneert niet goed waardoor de koeling in gevaar komt. Blaas de inspuiter met lucht schoon of prik deze met een heel dun koperen draadje van een elektriciteitssnoer door. Koper beschadigt de brander niet.

Brander

Vonkafstelling

De afstand tussen de elektrode en de branderkop moet minimaal 3 mm zijn. Deze is vast te stellen met een voelermaat. Controleer ook of de draad van de ontsteking boven op de koelkast, bij het drukmechanisme goed vastzit. Hier zit namelijk de Piëzo-ontsteking. Dit is een kristal die door mechanische belasting een vonk opwekt voor het ontsteken van gas.

Gebruik in de zomer

Op basis van het werkingsprincipe wordt aan de achterzijde van de koelkast veel warmte geproduceerd. Deze warmte moet onbelemmerd via de roosters naar buiten worden afgevoerd. Bij temperaturen boven de 8 graden dienen de winterbedekking van de roosters te zijn verwijderd.

Wanneer de koelkast slecht koelt kan dat bijvoorbeeld liggen aan te veel warme lucht aan de achterzijde van de koelkast.

De eerste reactie bij het slecht koelen van de koelkast is veelal de koelstand te verhogen. Echter met deze hoge ingestelde stand produceert de koelkast nog meer warmte aan de achterzijde. Met als gevolg: nog slechter koelen.

De oplossing is als volgt. Zet de koelkast overdag op een lagere stand en 's avond en 's nachts op een hogere stand. De geproduceerde warmte aan de achterzijde van de koelkast blijft dan wellicht binnen de norm.

Bij een omgevingstemperatuur van boven de +32°C gedurende een langere periode adviseren wij een ventilator te installeren. Monteer de ventilator met schroeven tussen het aggregaat en de condensor. De ventilator dient zo dicht mogelijk bij het aggregaat geplaatst te worden. Zorg er voor dat de ventilator is gemonteerd in dezelfde hoek als de condensor. De geforceerde luchtstroom dient omhoog gestuwd te worden.

Bevestig de Bimetaal schakelaar op de condensor en verbind de kabel met de correcte pool met de 12 Volt installatie. Monteer eventueel een aan/uit schakelaar.

Schakelaar

Geforceerde afvoer van warme lucht

Verder is het van belang dat de afgevoerde warme lucht onbelemmerd kan plaatsvinden. Warme lucht stijgt op en wordt via het rooster aan de bovenzijde afgevoerd. Via het rooster aan de onderzijde wordt verse lucht aangevoerd.

Bij de inbouw van de koelkast dient de fabrikant aan de bovenzijde een geleideplaat aan te brengen. De warme lucht wordt met deze geleideplaat geforceerd en daardoor beter afgevoerd. Dit bevordert de koeling aan de achterzijde van de koelkast.

Geleideplaat

Deze geleideplaat is soms niet aanwezig of is gebrekkig, niet vloeiend, aangelegd. Het aanleggen van een geleideplaat of het hernieuwd aanleggen van een al aanwezige geleideplaat biedt vaak een goede oplossing.

Ventilatie koelkast

Verklaring van de letters van de afbeelding:
A = frame ventilatierooster
B = de geleideplaat van aluminium (een meer vloeiende vorm voert de warme lucht nog beter af)
C = condensor (onderdeel van het koelaggregaat)
D = ventilatierooster
E = afdichtingsstrip
F = koelkast
G = houten lat
I = uitlaatpijp

Bron Electrolux

Het geforceerd afvoeren van de warme lucht kan worden verbeterd door aan de achterzijde van de koelkast een ventilator aan te brengen. Deze ventilator blaast de lucht van onderen naar boven in de richting van het bovenste rooster.

Lees hieronder meer over oorzaken van slechte koeling.

Gebruik in de winter

Wanneer de omgevingstemperatuur beneden de +8 graden komt, wordt geadviseerd de winterbedekking op de roosters aan te brengen. Deze bedekking beschermt de koelkast tegen te koude lucht.

Controleer tijdens de winter of de ventilatieroosters en de afvoer van de verbrandingsgassen van de koelkast niet door sneeuw, bladeren en dergelijke zijn afgedekt.

Schoorsteen

De aansluitingen van de rookgasafvoerpijp op het rooster en de schoorsteen is een punt van aandacht. Tijdens het rijden treden er krachten op die inwerken op de verbindingselementen.

Na verloop van tijd kunnen die soms los gaan zitten, met het gevaar dat de rookgassen in de woonruimte terechtkomen. Regelmatige controle van het rookgasafvoersysteem kan problemen voorkomen.

Onderhoud bij LPG-gebruik

LPG-fabrikanten adviseren bij toepassing van LPG (mengsel van de handelsgassen propaan en butaan) een extra onderhoudsbeurt aan de gasverbruikstoestellen. Dit is te ondervangen door filters in het leidingensysteem op te nemen. Lees hier meer daarover.