Koelkast - Koel tips


Inhoudsopgave - Koelkast


Koel tips

Oorzaken slechte koeling en tips

Op zeer onverwachte momenten kan de koelkast ermee stoppen. Er zijn hiervoor verschillende oorzaken. Laten we deze eens bekijken en aangeven hoe we verschillende storingen kunnen verhelpen.

Voldoende gas aanwezig, maar er komt geen gas uit de brander
Bij het onderste ventilatierooster kan men horen of er al dan niet gastoevoer is. Geen geluid: de inspuiter is verstopt. Maak dit onderdeel schoon door met een fijn koperen draadje uit een elektrisch snoer het gaatje door te prikken. Daarna goed spoelen met spiritus. Na montage van de inspuiter controleren of er gastoevoer is. Wanneer de inspuiter niet is verstopt kan het filterelement in de gastoevoerleiding naar en vlakbij het veiligheidsventiel vuil zijn. Vervang deze.

 

Ontbreken van een vonk
Controleer dit door de ontsteker te gebruiken en in de koelkast door het vlam­controlegaasje te kijken. Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Het piëzo-element is vochtig. Dat kan vooral 's ochtends voorkomen. Wacht tot de vochtigheidsgraad is gedaald of verwarm de drukknop met een haarföhn. Bij de automatische elektronische ontsteker kan een elektrisch draadje loszitten. Repareer dit.

 

Slechte verbinding tussen het thermokoppelcontact en het houdcontact in het veiligheidsventiel
Oplossing: de wartelmoer even los- en daarna weer vastdraaien. Als dat geen effect heeft vervang dan het thermokoppel.

 

Er komt gas en er is een vonk
De bevestiging van de elektrode is niet meer correct. De vonk slaat niet meer goed over.

 

Een lekke deurpakking
Er is verlies van koude vanuit de koelkast. Een lekke deurpakking kan worden gecontroleerd door een dun strookje papier tussen de deurpakking en de aansluitplaats van de deurpakking te houden. Wanneer het stukje papier zonder enige weerstand weggetrokken kan worden duidt dit op een slecht sluitende deur of op een versleten deurpakking.

 

IJsvorming in de koelkast
Dit is vaak een aanwijzing voor een versleten deurpakking. Ook kan heet onafgedekt voedsel in de koelkast de oorzaak zijn.

 

Een te volle koelkast
De koude lucht circuleert onvoldoende en kan de inhoud van de kast niet bereiken.

 

Twee warmtebronnen tegelijk
Het ontwikkelde ammoniagas is te heet om tot vloeistof te kunnen condenseren, waardoor er te weinig vloeistof ter beschikking is voor verdamping.

 

De isolatie rondom de schoorsteen is naar beneden gezakt
Hierdoor is er verlies aan warmte. Met als gevolg dat de vloeistof niet of minder gaat koken waardoor de circulatie in het systeem niet goed op gang komt. Oplossing: het herschikken van het isolatiemateriaal rondom de schoorsteen.

 

Slechte koeling
Door de warmteverdeler (spiraal) roetvrij te maken verbetert de warmteverdeling en daardoor de koeling. De warmteverdeler is opgenomen in de stijgbuis. Om warmteverlies tegen te gaan is de deze buis geïsoleerd. Dit isolatiemateriaal zakt na verloop van tijd naar beneden. Met als gevolg warmteverlies en daardoor slechte koeling. Door het isolatiemateriaal rondom en over de hele hoogte van de stijgbuis te herschikken is verbetering van de koeling mogelijk.

 

Bedrading en aansluitingen in slechte staat
De koelprestatie op 12 Volt kan minder zijn wanneer de bedrading met zijn aansluitingen in slechte staat verkeren. Dat geeft spanningsverlies in het 12 Volt-circuit. Ca. 0,5 Volt verlies geeft al een vermindering van 40% tot 50% koelend vermogen. Met name bij oudere kampeerauto's kan dit een probleem zijn. Het is zaak het circuit door te meten op spanningsverlies en eventueel de bedrading vervangen en/of de aansluitingen te vernieuwen. De draadeinden wel vooraf even vertinnen.