Directeur-bestuurder

De NKC kent een (directeur-)bestuurder, verantwoordelijk voor de beleidsvoering binnen het door de ledenraad vastgestelde kader.

Stan Stolwerk - Directeur-bestuurder NKC


De bestuurder geeft leiding aan de vereniging / organisatie en vertegenwoordigt deze. Deze rol krijgt vorm en inhoud middels initiatie en executie van onder meer het meerjarenplan, het jaarplan, projectplannen, afdelingsplannen en rapportages waaronder het bestuursverslag. Het bestuur is verder werkgever t.b.v. werkorganisatie/kantoor/bureau incl. vrijwilligers.