Kan ik biobrandstof tanken met mijn camper?

Biobrandstof tanken is een van de manieren om een camperreis te verduurzamen. Maar is je camper hiervoor wel geschikt? Eerste hulp bij campervragen geeft antwoord.

Dat we naar emissieloos rijden toe gaan, is in deze tijd van verduurzaming vrijwel zeker; op welke brandstof we in de toekomst rijden, blijft gissen. Veel mensen zien in elektrisch camperen de duurzame oplossing, maar door de grote omloop van dieselcampers is dat voorlopig niet reëel. Op weg naar een CO2-neutraal camperklimaat wordt daarom op de korte termijn ingezet op het vermengen van benzine en diesel met biobrandstoffen.

Wat is biobrandstof?

Alleen: wat is biobrandstof? Biobrandstof is een verzamelnaam voor brandstoffen die zijn gemaakt van organisch materiaal of afval. Deze hernieuwbare energiebron stoot minder CO2 uit en wordt daarom in steeds grotere hoeveelheden bijgemengd met fossiele brandstoffen. Oftewel: door hernieuwbare brandstoffen te tanken stoot je camper veel minder schadelijke stoffen uit.

Kan mijn camper biodiesel tanken?

Sinds oktober 2018 is dieselbrandstof te herkennen aan een vierkante sticker, waarbij het getal na de B het maximumpercentage FAME (Fatty-Acid-Methyl-Ester) aangeeft. Dit materiaal wordt aan dieselbrandstof toegevoegd om de CO₂-uitstoot te verminderen.

Camper tanken met B7

B7 is dus geen nieuwe brandstof, maar verwijst naar de bijgemengde hoeveelheid biobrandstof in procent. In een lage mengverhouding van 7% kan FAME probleemloos met gewone diesel gebruikt worden. In Nederland tank je dan ook aan de pomp bij gewone diesel 7% biodiesel en staat op het handvat staat B7.

Camper (niet) met B10, B30 of B100 tanken

B10 voldoet niet aan de standaard dieselnorm EN590 en moet je dus niet tanken, tenzij jouw autofabrikant dat uitdrukkelijk heeft toegestaan. Dit geldt uiteraard ook voor B30 en B100, die overigens lang niet overal te verkrijgen zijn In Nederland.

Laatstgenoemde is wel in onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk te verkrijgen. Deze pure biodiesel is weliswaar aanmerkelijk goedkoper en milieuvriendelijker dan de reguliere diesel, maar voor de meeste (moderne) campers ongeschikt omdat het de kans op bacteriegroei vergroot.

Camper (niet) met XTL of HVO100 tanken

Ook voor nieuwe dieselsoorten, zoals XTL, is het advies bij de dealer of fabrikant te informeren of deze brandstof geschikt is voor jouw camper. Volgens de fabrikant is het in 100% pure vorm te gebruiken in iedere dieselmotor, maar niet elke autofabrikant heeft het pure product goedgekeurd voor volledige garantie.

Bij de pure versie spreken we van HVO100 of ‘blauwe diesel’, die voldoet aan de norm EN15940. Op het handvat van de pomp staat dan ‘XTL’ of Nesté.

Welke biobrandstof kan ik probleemloos tanken met mijn camper?

Als biobrandstof voldoet aan de standaardnorm voor diesel EN590 kan het in iedere dieselmotor gebruikt worden. Zoals:

  • HVO in een mengvorm van 20, 30 of soms zelfs 50%.
  • Gewone diesel

Op de pomp staat dan 'Blauwe Diesel 20, 30 of 50', of 'CO2 saving Diesel 20 of 30' en op het handvat staat 'B7' (ook al bevat het géén biodiesel). Vooral ‘Blauwe Diesel 30’ / ‘CO2 Saving Diesel 30’ is redelijk verkrijgbaar en geeft een CO2 reductie van circa 30%.

Camper tanken met E5, E10 of E85

Ook bij de benzinepomp zijn er dingen veranderd. De sticker voor benzine heeft een ronde vorm, waarbij het getal na de E het aandeel bio-ethanol aangeeft in procenten. E5 is probleemloos te tanken; E10 kun je snel zelf controleren via de E10-check. E85 is alleen geschikt voor voertuigen met een zogenoemde flex fuel motor.

Heb jij ook een campervraag waar je niet uitkomt? Stel ‘m aan de NKC via mail.