Regelgeving lading - Overbelading en de NKC-polis


Inhoudsopgave - Regelgeving lading


Overbelading en de NKC-polis

Geldig rijbewijs

In de NKC Kampeerautoverzekering, is een voorwaarde voor polisdekking dat er sprake is van een bestuurder met een geldig rijbewijs. Het 'standaard' rijbewijs (B) zoals de meeste mensen die hebben, is geldig voor het besturen van kampeerauto's met een toegestaan maximum massa van 3500 kg.

Leidend daarbij is het gewicht zoals dat staat vermeld op het kentekenbewijs. Staat daar op dat de toegestaan maximum massa 3500 kg is, dan is er dus sprake van een geldig rijbewijs en dus van polisdekking. Ook indien het gewicht is teruggekeurd door de RDW en daarna op het kentekenbewijs een toegestaan maximum massa van 3500 kg staat, is er sprake van een geldig rijbewijs.

Staat er op het kentekenbewijs een maximum toegestane massa van meer dan 3500 kg, dan is er geen sprake van een geldig rijbewijs en daarmee dus ook geen verzekeringsdekking. In dat geval is het rijbewijs C noodzakelijk.

Praktijk

Nu de praktijk. U heeft een camper met een op het kentekenbewijs vermeld toegestaan totale massa van 3500kg, maar waarbij de werkelijk totale massa door belading over de 3500 kg heen gaat. Het is zeker niet ondenkbaar wanneer alle tanks (water en brandstof) gevuld zijn, in combinatie met de bepakking, dat de toegestane maximum massa van 3500 kg wordt overschreden.

Stel dat de camper met bepakking en gevulde tanks in werkelijkheid een totale massa heeft van 3750 kg. In die situatie is er nog steeds sprake van een bestuurder met een geldig rijbewijs (gewicht op het kentekenbewijs is leidend) en is er dus gewoon polisdekking. Overbelading is bij NKC geen uitsluiting op de polis.

Let wel: deze verzekeringsdekking is geen vrijbrief om de camper onbeperkt vol te laden. Ten eerste is en blijft de wet dat de camper maximaal 3500 kg mag wegen, overgewicht wordt bekeurd. Ook kan het openbaar ministerie iemand strafrechtelijk vervolgen indien de overbelading de oorzaak is geweest van een bepaald ongeval.

Ten tweede kan een schadeclaim altijd afgewezen worden indien er sprake is van roekeloosheid of bewust merkelijke schuld. Een voorbeeld is dat iemand willens en wetens de camper extreem beladen heeft, waardoor die eigenlijk niet meer goed te besturen is of onvoldoende remvermogen heeft. Ontstaat er dan een schade, dan kan de verzekeraar die afwijzen op grond van onzorgvuldigheid.

Er moet dan echter wel sprake zijn van een causaal verband tussen de extreme overbelading en de voertuigtechnische gevolgen daarvan en (de ernst van) het ongeval. De bewijslast voor dit causale verband ligt bij de verzekeraar. Dit is door onze verzekeringsmaatschappij nog nooit gedaan en zal alleen in extreme situaties worden toegepast.

Voorwaarden

Het artikel over het geldig rijbewijs (artikel 3.2.2) en over roekeloosheid (artikel 3.2.1) vindt u in onze Bijzondere Voorwaarden NKC Camperverzekering. Lees hier meer over de mogelijke gevolgen van overbelading.