Geschil over de camper

Ontstaat er een geschil met de verkoper, schadehersteller of onderhoudsgarage van je camper? Om je op weg te helpen richting een oplossing doorloop je het stappenplan.
Het zal je maar gebeuren. Na aankoop voldoet je camper niet aan de verwachtingen: de camper heeft een gebrek, de camper bezit niet de eigenschappen die beloofd waren of er is sprake van een verborgen gebrek. Wat moet je dan doen? De beste weg om tot een oplossing te komen is om het gesprek aan te gaan. Beide partijen krijgen zo de ruimte om hun standpunt uiteen te zetten. Dit kan resulteren in begrip voor de ander om vervolgens tot een oplossing te komen. Wanneer een gesprek niet tot een oplossing leidt, kan een volgende stap worden gezet.

Waar hebben we het over?

Het geschil betreft een gebrek aan:
 • De camper of een accessoire (verkoper of leverancier)
 • Het onderhoud (onderhoudsgarage)
 • Een reparatie (schadehersteller)
Vochtschade bij een camper
Het stappenplan geeft in logische volgorde weer hoe een traject doorlopen kan worden in geval er een geschil is over je camper. Leg tussentijds alle correspondentie en informatie schriftelijk vast en bewaar dit goed! Hieronder vindt je een verkorte weergave van het stappenplan. Voor het volledige plan inclusief een toelichting open je de link onder aan deze pagina.

Stap 1: Onderzoek

 • Zijn er soortgelijke gebreken bekend?
 • Bestaat er al een oplossing?
 • Welke rechten en plichten heb jij en welke het bedrijf?

Stap 2: Ga in gesprek

 • Ga in gesprek met het bedrijf.
 • Geef het bedrijf de gelegenheid om met een oplossing te komen.

Stap 3: Is er sprake van garantie?

 • JA. Er is sprake van fabrieks-, Bovag- of bedrijfsgarantie.
 • NEE. Er is geen sprake van garantie, wel van non-conformiteit en dus mogelijk wettelijke garantie.

Stap 4: Waar ligt de bewijslast?

 • In geval van garantie: Bewijslast ligt bij het bedrijf. Bedrijf moet aantonen dat het gebrek een externe oorzaak heeft of door jouw toedoen is ontstaan.
 • In geval van non-conformiteit: Bewijslast ligt bij jou. Je hoeft dit pas aan te tonen als de verkoper stelt dat het gebrek jouw schuld is. Verzamel bewijs over het gebrek. Toon aan dat het product niet voldoet aan de verwachtingen volgens de overeenkomst en dat het gebrek al aanwezig was tijdens de verkoop (tenzij de non-conformiteit zich voordoet in het eerste jaar na de aankoop. Dan ligt de bewijslast juist bij de verkoper).

Stap 5: In gebrekestelling

 • Stel het bedrijf schriftelijk aansprakelijk.
 • Stel een reactietermijn.
 • Gebruik NKC-voorbeeldbrieven.

Stap 6: Derde partij inschakelen

 • Bovag-hulp bij klachten. Website
 • Geschillencommissie Voertuigen. Website

Stap 7: Onderneem juridische stappen

Stap 8: Deel je ervaringen

 • Deel je ervaring en oplossing in belang van medecamperaars.
 • Schrijf een klantrecensie.
 • Doe melding op gebruikersforums.

Stap 9: Meld bij de NKC

 • Meld je casus bij de NKC.
 • De NKC creëert inzicht in probleemomvang en kan als belangenbehartiger actie ondernemen.

Uitgebreid stappenplan inclusief toelichting

Als je het stappenplan gaat volgen, gebruik je het best de uitgebreide versie uit de link hieronder, inclusief de uitgebreide toelichting. Uitgebreid stappenplan.
Inspectie van camperschade met camper op de brug