Regelgeving lading - Lading en verlichting


Inhoudsopgave - Regelgeving lading


Lading en verlichting

Fietsdrager en mistlicht

Sinds 1 juli 2006 is het verplicht om aan de achterzijde van de aanhangwagen een mistlicht te hebben. Bij veel camperaars rijst nu de vraag of die verplichting ook geldt voor fiets- en andere lastdragers. De eisen voor het gebruik van lastdragers, staan hier op een rij, verduidelijkt met enkele voorbeelden.

Lastdrager
Hier is duidelijk te zien dat de standaardverlichting is afgeschermd. Het is dan noodzakelijk de lastdrager te voorzien van verlichting. Uitschuifbare lastdragers zijn meestal van de verplichte verlichting voorzien, inclusief de mistlamp.


Bij het vervoer van goederen aan de achterzijde van een personenauto of bedrijfsauto - dus ook camper - met een toegestaan maximum massa van niet meer dan 3.500 kilogram geldt het volgende:

  • De goederen, bijvoorbeeld fietsen, moeten deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke, goedgekeurde lastdrager.
  • De lastdrager moet deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd.
  • De lastdrager met inbegrip van de goederen mag niet meer dan 0,20 meter buiten de zijkanten van het voertuig uitsteken.
  • Als de lastdrager is geconstrueerd voor het vervoer van specifieke goederen, mogen niet meer van deze goederen worden vervoerd, dan waarvoor de constructie is bestemd. Bijvoorbeeld niet meer fietsen dan er wielgoten zijn. Er mogen geen andere goederen op worden vervoerd dan waarvoor de drager is ontworpen.
  • Als de verlichting en retroreflectoren van het voertuig door de lastdrager of de goederen worden afgeschermd, moet de lastdrager aan de achterzijde twee rode achterlichten, twee rode remlichten, twee niet-driehoekige rode retroreflectoren en twee ambergele richtingsaanwijzers hebben. Die moeten zijn aangebracht op een afstand van niet meer dan 0,50 meter vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig met inbegrip van de lastdrager.
  • Als de op het voertuig aangebrachte kentekenplaat door de lastdrager of de goederen wordt afgeschermd, moet de lastdrager zijn voorzien van een kentekenplaat met het kenteken van het voertuig waarop de lastdrager is aangebracht, evenals de kentekenverlichting. Het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaat moet het voorgeschreven goedkeurmerk hebben. Een stuk karton met geschreven kenteken mag dus niet.

Fietsdrager op kogel

Lastdrager2
Dit soort lastdragers is vaak zodanig gemonteerd, dat de standaardverlichting niet is afgeschermd. Een mistlamp is niet nodig.

 
Sommige kampeerautobezitters plaatsen een fietsdrager op de kogel van de koppeling. Hiervoor gelden de volgende eisen:

  • De verticale last mag niet meer dan vijftig kilogram bedragen als er geen duidelijkheid is over de door de fabrikant van de trekhaak vastgestelde maximale verticale last onder de koppeling.
  • De lastdrager mag met inbegrip van de bevestigingsdelen onder normale gebruiksomstandigheden het wegdek niet raken.
  • De bevestigingsdelen, die na het gedeeltelijk verwijderen van de lastdrager op de trekhaak achterblijven, mogen de bewegingsvrijheid van een aangekoppelde aanhangwagen niet beperken.
Lastdrager3
De lastdrager draagt hier een laadkist met daarbovenop fietsen. Vanwege de diepte van de kist is er toch min of meer een afscherming van de standaardverlichting. Een extra verlichtingsbalk is zeer wenselijk.

 

Lastdrager4
Wanneer de fietsen op de lastdrager de verlichting van de kampeerauto niet afschermen, is extra verlichting niet noodzakelijk.


Wanneer met een lastdrager wordt gereden waarbij de lading de standaardverlichting afschermt, is het dus verplicht de achterzijde van de lastdrager te voorzien van de verlichting zoals in punt 5 is genoemd. Daarvoor zijn speciale verlichtingsbalken verkrijgbaar die ook zijn voorzien van een mistlamp. Veiligheidshalve is het zeker wenselijk dat bij mist een mistachterlicht wordt gebruikt, ook al is dat volgens de wet niet verplicht. Zie punt 5 hiervoor.