Rijbewijzen


Voor de kampeerautobezitter zijn rijbewijs B, C1 en C van belang. Met het B-rijbewijs mag u met een kampeerauto rijden met een maximaal toegestane massa van 3.500 kg die is ingericht voor het vervoer van maximaal 8 personen, exclusief de bestuurder.

Op het kentekenbewijs staat de maximaal toegestane massa en voor hoeveel personen de kampeerauto is ingericht. Het begrip ingericht heeft betrekking op de voorzieningen voor de passagiers in de vorm van een stoel en een autogordel.

Wanneer de kampeerauto ingericht zou zijn voor het vervoer van meer dan 8 personen dan is het rijbewijs D (autobus) van toepassing. Op dit moment zijn geen kampeerauto's bekend die zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen. De hedendaagse kampeerauto's zijn ingericht voor het vervoer van 1 tot maximaal 6 personen.

Als de maximaal toegestane massa hoger is dan 3.500 kg en in de camper niet meer dan 8 personen vervoerd mogen worden, dan is het groot rijbewijs C nodig.

Binnen het C rijbewijs is er een onderverdeling in C en C1. Vanaf medio januari 2013 is het mogelijk geworden rijlessen te volgen en examen te doen voor C1. Met invoering van het C1 rijbewijs is ook het B+ rijbewijs ingevoerd.

Hieronder leest u meer over de voor de kampeerautobezitter relevante rijbewijzen.

Rijbewijs B

Voor motorvoertuigen op drie wielen, niet zijnde motorrijwielen op twee wielen met zijspan, en motorvoertuigen op vier wielen met een maximale massa van niet meer dan 3.500 kg, niet ingericht voor het vervoer van meer dan 9 personen (inclusief bestuurder). Binnen deze categorie heeft men ook bevoegdheid voor het besturen van een motorvoertuig met een aanhangwagen. Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:

 • de aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig + laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg
 • de aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg mits de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet zwaarder is dan de ledige massa van het trekkende voertuig. Daarbij mag de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig plus aanhangwagen) niet meer dan 3.500 kg zijn

Let op! Bepalend daarbij zijn de gewichten zoals deze staan vermeld op het voor de aanhangwagen afgegeven kentekenbewijs. Ook bepalend zijn de trekgewichten (het geremde en ongeremde gewicht) die op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig staan.

Rijbewijs B+

Voor vierwielige motorvoertuigen met een toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg, maximaal 8 personen, exclusief bestuurder. De combinatie met aanhangwagen of oplegger mag een toegestane maximum massa van ten hoogste 4250 kg hebben.

Rijbewijs BE

Voor de samenstelling van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Voor het trekkende voertuig geldt een toegestane maximum massa van 3.500 kg. Ook voor de aanhanger (of oplegger) geldt sinds januari 2013 een maximum gewicht van 3500 kg.

Opmerking
Het gewicht van de aanhangwagen is bovendien gebonden aan de technische mogelijkheden van het trekkend motorvoertuig. Het maximum gewicht van de aanhanger, ongeremd en geremd, staat doorgaans op het kentekenbewijs. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de technische mogelijkheden van de trekhaak.

Rijbewijs C

Voor motorvoertuigen anders dan rijbewijscategorie D, waarvan de maximum toegestane massa meer bedraagt dan 3.500 kg. En de aan dit voertuig gekoppelde aanhangwagens met een maximum toegestane massa van 750 kg.

Rijbewijs CE

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Rijbewijs C1

Voor motorvoertuigen anders dan die van categorie D, waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 3.500 kg, maar ten hoogste 7.500 kg bedraagt; aan de motorvoertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg.

Rijbewijs C1E

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg, mits de maximaal toegestane massa van het zo gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen de 'massa leeg voertuig' van het trekkende voertuig niet overschrijdt.

Rijscholen C1 rijbewijs
Op deze pagina vindt u rijscholen die een C1 rijbewijs opleiding aanbieden.

Groot rijbewijs

Om met een kampeerauto te mogen rijden met een maximaal toegestane massa van meer dan 3500 kg heb je het rijbewijs van de categorie C nodig, ook wel het groot rijbewijs genoemd. Voor campers zwaarder dan 3500 kg en niet zwaarder dan 7500 kg volstaat het C1 rijbewijs.

Rijbewijs C1
Nederland kent in principe al enige jaren de categorie C1 op het nieuwe creditcardmodel rijbewijs. Bij de omzetting van het "papieren" rijbewijs naar het creditkaartmodel wordt namelijk het groot rijbewijs C gesplitst in C en C1.

Wie het grootrijbewijs C heeft gehaald, heeft automatisch ook C1. In Nederland is het nu mogelijk geworden dit rijbewijs te halen.

Nederland heeft aan de EU-richtlijn voldaan door deze rijbewijscategorie per 19 januari 2013 in te voeren, maar tot teleurstelling van de NKC is het in Nederland nauwelijks gemakkelijker te halen dan het gewone C-rijbewijs. De minimale leeftijd bij C1 is 18 jaar in plaats van 21 en het examen mag worden gedaan met een lichte vrachtwagen, voor de rest zijn de eisen vrijwel gelijk. Meer informatie.

De NKC heeft zich samen met de FICC in Brussel ingezet voor de invoering van een apart examentraject voor mensen die het C1-rijbewijs niet beroepsmatig gaan gebruiken. Zij moeten weliswaar alle verkeersregels kennen die van toepassing zijn voor auto’s van meer dan 3.500 kilogram, maar voor hen is het niet zinvol om van alles te leren over zaken als remsystemen en tachograafschijven. Brussel heeft er uiteindelijk voor gekozen om de lidstaten de vrijheid te geven om een dergelijk C1-light per 1 januari 2014 in te voeren.

Er komt echter in Nederland geen vereenvoudigd theorie-examen voor het C1-rijbewijs, het zogenoemde C1-light. Dat heeft het ministerie van Verkeer en Infrastructuur medio 2013 besloten. De kosten van een extra examentraject staan niet in verhouding tot het aantal kandidaten dat er gebruik van zou maken, meldt een woordvoerder van het ministerie desgevraagd. De woordvoerder wijst erop dat Nederland niet alleen staat in het besluit om hier van af te wijken. “Het merendeel van de Europese landen doet het niet.”

Vakbekwaamheid - Code 95

Voor de chauffeur die tevens beroepschauffeur is, geldt een vakbekwaamheids- en een nascholingseis, de zogenaamde code 95. Deze maatregel geldt echter alleen voor het beroepsvervoer. Niet commercieel vervoer is hiervoor uitgesloten. Dus ook camperaars. 

Bent u voornemens een kampeerauto aan te schaffen die zwaarder is dan 3500 kg en waarvoor u ook nog het groot rijbewijs moet halen, hoeft u niet aan de vakbekwaamheidseis te voldoen wanneer u de kampeerauto niet gebruikt voor commercieel vervoer van personen of goederen. Tenzij u ook beroepschauffeur bent, want dan geldt de vakbekwaamheidseis wel.

Medische keuring rijbewijs

Wanneer is en een medische keuring verplicht?

 • Bij een verandering in de medische situatie.
  Volgens de wet moeten bestuurders geestelijk en lichamelijk rijgeschikt zijn. Een gezondheidsverklaring kan nodig zijn. Lees de uitleg op de website van het CBR
 • Bij het halen of verlengen van het ‘groot rijbewijs’.
  Hier is een gezondheidsverklaring vereist. Lees hiervoor de uitleg op de website van het CBR
 • Bij verlenging van het rijbewijs als de leeftijd boven de 75 jaar is. Hier is een gezondheidsverklaring met medisch verslag vereist. Lees de uitleg op de website van het CBR.
  Start deze procedure minimaal 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs.

In de rechterkolom onder 'meer informatie' een artikel over dit onderwerp.

Informatie overheid, RDW en CBR

 Meer informatie over rijbewijzen