Motorrijtuigenbelasting camper

Als een camper op naam staat, moet de eigenaar wegenbelasting betalen. Hoeveel wegenbelasting betaald moet worden, hangt ervan af of de kampeerauto voldoet aan de fiscale inrichtingseisen van de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2020 geldt een fijnstoftoeslag voor oudere campers.

 

Om in aanmerking te komen voor het kampeerautotarief is de aantekening ‘kampeerauto’ of ‘kampeerwagen’ op het kentekenbewijs niet voldoende. De camper moet ook voldoen aan de fiscale inrichtingseisen die de Belastingdienst stelt. Is dit het geval? Dan geldt een bijzonder tarief wegenbelasting, namelijk het kwarttarief. Dat betekent dat deze belasting een kwart is van het tarief voor personenauto’s in dezelfde gewichtsklasse. Vanaf 1-1-2026 zal dit tarief verhoogd worden tot een halftarief.

Voor campers die bedrijfsmatig worden verhuurd, wordt niet een kwart betaald, maar de helft van het tarief van de motorrijtuigenbelasting. Ook als de kampeerauto op naam van de huurder wordt gesteld, moet de huurder nu al het halftarief betalen.

Voor nieuwe campers moet dit bijzondere tarief worden aangevraagd, maar meestal doet de dealer dat al. Wie zelf een camper importeert, of een auto ombouwt tot camper, moet het bijzondere tarief zelf aanvragen.

Tip: controleer de eerste aanslag

Controleer altijd bij de eerste aanslag wegenbelasting of aangegeven wordt dat het om een kampeerautotarief gaat. Een voertuig dat al eerder fiscaal erkend is als kampeerauto wordt weliswaar gezien als voertuig met kwarttarief, maar het is toch verstandig om dit zelf te controleren. Neem bij een onjuiste aanslag contact op met de BelastingTelefoon Auto: 0800-0749, maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur.

Let op! Bij een terecht bezwaar betaalt de Belastingdienst alleen over het laatste kwartaal de te veel betaalde motorrijtuigenbelasting terug.

Is de camper niet eerder als kampeerauto geregistreerd in Nederland? Dan dient een 'Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief' ingediend te worden bij de Belastingdienst. Neem hiervoor contact op met de BelastingTelefoon Auto.

 

Verhoging wegenbelasting in de toekomst?

De Eerste Kamer besloot op 19 december 2023 het tarief van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor kampeerauto’s per 1 januari 2026 te verdubbelen tot een halftarief. De mogelijkheid om een kampeerauto te schorsen blijft bestaan. 

In 2030 wordt de wegenbelasting grondiger herzien van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik. Aangezien campers meestal maar weinig kilometers rijden, hoeft dat geen probleem te zijn. Wel stelt de overheid dat ze er minstens dezelfde inkomsten voor wil ontvangen. De NKC zet zich in voor het betaalbaar houden van de kosten.

In de miljoenennota van 2023 is voorgesteld de wegenbelasting voor campers per 2026 te verdubbelen van kwarttarief tot halftarief. Hoewel het nog niet zeker is, bestaat de kans dat de kosten dus flink gaan stijgen. De NKC verzet zich tegen deze oneerlijke verhoging.

 

Wegenbelasting voor de camper berekenen

Via de rekenmodule van de Belastingdienst is eenvoudig te bepalen hoeveel wegenbelasting je moet betalen. De tabel voor de motorrijtuigenbelasting loopt tot 5.050 kg.

Neem voor het tarief van een camper met een hoger ledig gewicht contact op met de Belastingdienst Auto.

Gewichtsklasse

Bij het toepassen van de rekenmodule moet men de gewichtsklasse invoeren. Hiermee wordt bedoeld de ledige massa van de kampeerauto. Hoe lager dit gewicht is, hoe lager de houderschapsbelasting.

Tip: Bij het importeren van een camper krijgt deze bij de RDW een zogenoemde importkeuring. De kampeerauto wordt ook gewogen voor het vast stellen van de ledige massa. Het is dus handig de camper voor de keuring aan te bieden wanneer deze leeg en ontdaan is van niet voertuigeigen zaken.

Fijnstoftoeslag oudere diesels

Voor oudere diesels geldt vanaf 1 januari 2020 een toeslag in de wegenbelasting. Sinds 2021 bedraagt deze 19% van de motorrijtuigenbelasting. De toeslag wordt in rekening gebracht voor diesels met een fijnstofuitstoot die hoger is dan 5 milligram per kilometer of 10 milligram per kilowattuur. In de praktijk komt dat neer op diesels van voor 1 januari 2011, omdat toen de norm Euro 5 in werking trad. De toeslag geldt ook voor diesels waarbij het origineel gemonteerde roetfilter is verwijderd. Zijn de uitstootwaarden niet geregistreerd op het kenteken, dan geldt de grens van 1 september 2009. Of de waarden bekend zijn, is aan de hand van het kenteken te vinden door op de site van de RDW.

Meer informatie? Lees de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Vrijstelling

Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling voor alle motorrijtuigen die ten minste veertig jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. De datum eerste toelating bepaalt wanneer een motorrijtuig voor het eerst in gebruik is genomen.
Overigens zijn er in de hierboven genoemde  miljoenennota 2023 ook plannen gemaakt om de oldtimervrijstelling voor auto's (incl. campers) van 40 jaar en ouder vanaf 2028 te beperken tot auto's van vóór 1988.

Overgangsregeling voor oldtimers vanaf 1 januari 2014

Is het motorrijtuig voor het eerst in gebruik genomen op 1 januari 1974 of later, maar vóór 1 januari 1988? Dan kun je gebruikmaken van de overgangsregeling. Je motorrijtuig komt alleen in aanmerking voor de overgangsregeling, als het gaat om een:

  • personenauto of bestelauto die uitsluitend bestemd is om op benzine te rijden;
  • motor;
  • vrachtauto die je niet bedrijfsmatig gebruikt;
  • autobus die je niet bedrijfsmatig gebruikt.

Vragen over de overgangsregeling

Heb je een personenauto of bestelauto die niet uitsluitend bestemd is om op benzine te rijden?

Dan kom je niet in aanmerking voor de overgangsregeling. Je betaalt vanaf 1 januari 2014 volledig wegenbelasting tot de auto veertig jaar is. Voor een camper die aan de fiscale inrichtingseisen van de Belastingdienst voor een kampeerauto voldoet, geldt dat men hiervoor in aanmerking komt voor het kwarttarief.

Heb je een camper op benzine en valt het bouwjaar binnen de termijn die geldt voor de overgangsregeling?

In dat geval heb je de mogelijkheid om voor de overgangsregeling of voor het bijzonder tarief te kiezen. De overgangsregeling pakt waarschijnlijk voordeliger uit, maar heeft de beperking dat er in de wintermaanden niet van de camper gebruik gemaakt kan worden. Ontvang je een aanslag voor een ander tarief, dan kun je bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor de overgangsregeling oldtimers of het bijzonder tarief voor kampeerauto's.

Welk tarief betaal je bij de overgangsregeling voor uw oldtimer?

Het tijdvak waarover je wegenbelasting betaalt bij de overgangsregeling is een kalenderjaar. Je betaalt een kwart van de motorrijtuigenbelasting die je normaal per kalenderjaar betaalt, maar maximaal € 120,-. Je moet dit bedrag betalen voordat het tijdvak begint. Het tarief op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar is bepalend. Als je gebruik maakt van de overgangsregeling mag je jouw motorrijtuig niet op de weg gebruiken in de maanden januari, februari en december van hetzelfde tijdvak. Alleen als je motorrijtuig in die maanden een apk-keuring moet ondergaan, mag je met het motorrijtuig naar het keuringsstation rijden.