Massa en typegoedkeuring


Op deze pagina vind je meer informatie over massa en typegoedkeuring

Typegoedkeuring

In het kort iets over de typegoedkeuring van de kampeerauto en de betekenis van de verschillende gehanteerde massa's. Wij krijgen hierover veel vragen.

De aanvraag van een typegoedkeuring wordt door de fabrikant gedaan bij de goedkeuringsinstantie van een lidstaat. De aanvraag gaat vergezeld van een informatiedossier.

Bij de aanvraag van een typegoedkeuring van een volledig kampeerauto controleert de EG-typegoedkeuringsinstantie op de technische normen die van toepassing zijn en op de meegeleverde documentatie.

Zo wordt onder meer de geluidproductie en de uitlaatgasemissie getest. Ook wordt gecontroleerd op de verschillende massa's van de kampeerauto. De uitleg over deze massa's volgt hierna. Ook is bijvoorbeeld bepaald dat de vooras steeds met minimaal 30% van de totale massa belast moet zijn. Dit garandeerd de goede bestuurbaarheid van de kampeerauto. Bij het laden van de kampeerauto moet hier rekening mee worden gehouden.

Het is niet zo dat elk overeenkomende type weer typegekeurd moet worden. Elk voertuig dat overeen komt met het type, moet volgens de typegoedkeuringspecificaties worden gefrabriceerd. Tenzij het een totaal nieuw type voertuig is. Dan moet er weer een typegoedkeuring worden aangevraagd.

Certificaat van overeenstemming (CVO)

Als houder van een typegoedgekeurde kampeerauto verstrekt de fabrikant een certificaat van overeenstemming (CVO). Elke lidstaat registreert nieuwe kampeerauto's en staat de verkoop of het in het verkeer brengen daarvan op grond van hun constructie en werking alleen toe wanneer de kampeerauto's vergezeld gaan van een geldig CVO.

In Nederland is de RDW de uitvoerende instantie die kampeerauto's registreert in een voor iedere kampeerauto afzonderlijk kentekenregister. Het is een basisregister met informatie over het voertuig en zijn eigenaar.

Bij het in het verkeer brengen van de kampeerauto geeft de RDW een kentekenbewijs af en voorziet het van een uniek kentekennummer.

Massa voertuig in bedrijfsklare toestand

Dit is de massa van het voertuig, met carrosserie, in bedrijfsklare toestand. Inclusief de koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof, reservewiel, het gereedschap en de bestuurder. Voor het vaststellen van massa moet de brandstoftank voor 90% zijn gevuld en wordt het gewicht van de bestuurder op 75 kg gesteld.

Het begrip massa in bedrijfsklare toestand is afkomstig uit de Europese richtlijn. Bij de aanvraag van een typegoedkeuring wordt de massa van een kampeerauto als volgt gecontroleerd:

  • in onbeladen toestand, dat is in bedrijfsklare toestand, zonder bestuurder
  • inclusief massa van het waterreservoir en de gastank tot 90% van de inhoud gevuld
  • in beladen toestand, waarbij met de volgende massa's rekening wordt gehouden:
  • 68 kg voor iedere inzittende (inclusief de bestuurder) een massa van 7 kg voor de bagage van iedere inzittende (inclusief de bestuurder)
  • eventuele extra massa boven de vastgestelde massa

Bij een kampeerauto is die extra massa ten minste gelijk aan (10 kg x N) + (10 kg x L). Met "L" wordt de totale lengte van de kampeerauto bedoeld en met "N" het aantal passagiers, inclusief de bestuurder, volgens opgave van de fabrikant. Bijvoorbeeld: (10 x 4) + (10 x 6 m) = 100 kg.

Een fabrieksmatig in serie gebouwde kampeerauto waarvoor een Europese typegoedkeuring is verkregen voldoet aan bovenstaande gegevens. Veelal is relevante informatie in de verkoopfolders van kampeerauto's opgenomen.

Massa ledig voertuig

Massa van het voertuig in rijklare toestand verminderd met 100 kg. Het wordt gehanteerd bij het bepalen van de houderschapsbelasting. In het dagelijks gebruik ook wel wegenbelasting genoemd.

Technisch maximum massa voertuig

Dit is volgens de specificaties van de fabrikant. Het geeft aan wat technisch gezien aan massa mogelijk is. Zowel op het type plaatje als op het kentekenbewijs staat deze massa aangegeven.

Toegestane maximum massa voertuig

De RDW geeft dit op het kentekenbewijs aan. Het laadvermogen = toegestane maximum massa - massa ledig voertuig. Bijvoorbeeld: De toegestane maximum massa is 3.500 kg en de ledige massa is 2.688 kg. Het laadvermogen is dan 812 kg.

De toegestane maximum massa van de kampeerauto is bepalend voor de categorie rijbewijs. Is dit maximum 3.500 kg dan is rijbewijs B van toepassing. Dat geldt ook wanneer bij controle blijkt dat de kampeerauto zodanig is geladen dat de gewogen totale massa bijvoorbeeld 3.850 kg is.

Ligt de totaal toegestane massa boven de 3.500 kg dan geldt het groot rijbewijs C1 / C. Bij overbelading wijzigt nooit de categorie van het rijbewijs.

Wijzigen toegestane maximum massa

Bij de bouw van het voertuig bepaalt de fabrikant de technische maximum massa. Dit is het gewicht van het lege voertuig plus het gewicht van de maximale belading. Een en ander is omschreven in bovenstaande alinea's.

Met rijbewijs B mag men een camper besturen met een toegestane maximum massa van 3.500 kg of lager. Als de technische maximum massa hoger ligt is het soms mogelijk de toegestane maximum massa zonder keuring door de RDW te laten verhogen. Zo kunt u bijvoorbeeld meer bagage meenemen. Om een voertuig met een toegestane maximum massa boven de 3.500 kg te mogen besturen dient men in het bezit van het C1 / C rijbewijs te zijn. Ook het verlagen van de toegestane maximum massa is soms zonder keuring mogelijk.

Wij adviseren u voor uw specifieke geval contact op te nemen met de klantenservice van de RDW. De RDW klantenservice is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 0739 (0,10 per minuut).
Informatie over het verhogen of verlagen van de toegestane maximum massa vindt u op deze pagina van de RDW.

Import gebruikte kampeerauto's

Tot slot nog het volgende. Gebruikte kampeerauto's, die vanuit het buitenland zijn geïmporteerd, zijn gedurende de gebruiksperiode in het land van import veelal met allerlei extra's uitgerust, waardoor de kampeerauto zwaarder is geworden.

Bij de importkeuring, die nodig is om een Nederlands kentekenbewijs te kunnen krijgen, wordt in sommige gevallen de kampeerauto gewogen. Informeer bij de RDW of er een weging nodig is. Veelal is de camper zwaarder dan de opgegeven specificaties. Het verschil tussen ledige massa en maximum toegestane massa is daardoor kleiner. 

NKC TIP

Is een weging vereist demonteer dan voorafgaand aan de keuring alle extra's.
De kampeerauto moet wel blijven voldoen aan de technische en fiscale inrichtingseisen.


Meer informatie over rijbewijzen