Algemeen


In de Nederlandse wet (Regeling voertuigen) staan voor kampeerauto's technische voorschriften. Ook staat omschreven wat een kampeerauto is. De Europese richtlijnen vormen de basis voor de technische voorschriften.

De omschrijving is van belang omdat hiermee wordt aangegeven dat de kampeerauto een voertuig is voor speciale doeleinden waarvoor, in vergelijk met een personen- of bedrijfsauto, afwijkende technische voorschriften gelden.

Camper

Kampeerwagen

Dat is een voertuig voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M en met de opbouwcode SA waarvan de constructie woonaccommodatie heeft die ten minste bestaat uit de volgende uitrusting die vast in de woonafdeling zijn bevestigd:

  • zitplaatsen en een tafel;
  • slaapaccommodatie die met de zitplaatsen mag worden samengesteld;
  • kookgelegenheid, en
  • opbergfaciliteiten.

De tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat deze gemakkelijk kan worden verwijderd.

Interieur camper

Begrip voertuigcodes

De begrippen M voor de voertuigcategorie en SA voor het opbouwtype staan in Europese richtlijnen. Bij voertuigcategorie M gaat het om motorvoertuigen met ten minste vier wielen die voor het vervoer van personen zijn ontworpen en gebouwd. Met de aanduiding SA wordt aangegeven dat het om een voertuig voor een speciaal doeleind gaat, een kampeerwagen.

Ongeacht de totaal toegestane massa behoort de kampeerauto tot de categorie M1. Kampeerauto's van deze categorie zijn ingericht met ten hoogste acht zitplaatsen, uitgezonderd die van de bestuurder.

Ook de personenauto behoort tot deze categorie. Dat is de reden dat de kampeerauto de vermelding "Personenauto" op het kentekenbewijs heeft staan en niet de vermelding "Bedrijfsauto".

Bij oudere campers kan bij de voertuigsoort op kenteken toch "Bedrijfsauto" staan. Als de camper over de juiste Europese goedkeur beschikt kan dit omgezet worden naar "Personenauto".

Fiscaal begrip kampeerauto

De fiscale regelgeving hanteert een uitgebreidere definitie dan die in de technische regelgeving staat.

Om als particulier in aanmerking te kunnen komen voor het kwarttarief houderschapsbelasting (ook wel wegenbelasting genoemd) moet aan de uitgebreidere eisen van de fiscus worden voldaan. De inrichtingseisen van de belastingdienst vindt u op deze pagina.

Dat geldt ook voor het halftarief houderschapsbelasting wanneer de kampeerauto bedrijfsmatig wordt verhuurd.

De fiscus zegt: het kwart- en halftarief houderschapsbelasting wordt toegepast wanneer de personenauto een ruimte heeft, achter de zitplaatsen voor de bestuurder en de bijrijder, die een rechthoekig blok kan bevatten van ten minste 170 cm hoogte over een lengte van ten minste 200 cm en over een breedte van ten minste 90 cm en is voorzien van:

  • minimaal twee vaste zitplaatsen, eventueel in de vorm van draaibare zitplaatsen voor de bestuurder en bijrijder;
  • een tafel, waarvan de bevestiging zodanig mag zijn ontworpen dat hij eenvoudig kan worden verwijderd;
  • slaapaccommodatie voor twee of meer personen, eventueel gecreëerd met behulp van de zitplaatsen, niet zijnde de zitplaatsen voor de bestuurder en de bijrijder;
  • vaste en afsluitbare opbergfaciliteiten; en
  • een vast keukenblok met een minimale hoogte van het werkblad van ten minste 60 cm, voorzien van een ingebouwde uitneembare watervoorziening met een spoelbak, een kraan en een afvoer, het geheel bestemd voor gebruik in de binnenruimte.

Het kwart- en halftarief geldt ook wanneer, in afwijking van het hiervoor bepaalde, de binnenruimte van de personenauto af fabriek geen hoogte van 170 cm maar wel van ten minste 130 cm heeft, en het dak is voorzien van een al dan niet uitklapbare, permanent aangebrachte gesloten dakconstructie waardoor de hoogte over een breedte van ten minste 90 cm en een lengte van 100 cm verhoogd kan worden tot ten minste 170 cm.

De fiscus hanteert zwaardere eisen

De fiscus geeft een nauwkeuriger omschrijving van de inrichting. Met name voor de inrichting van het keukenblok. Op basis van de Europese richtlijn is voor de technische inrichtingseisen een kookgelegenheid voldoende. Er wordt niet nader omschreven hoe zo'n kookgelegenheid er uit moet zien.

Om in aanmerking te kunnen komen voor het kwart- en halftarief houderschapsbelasting kan niet worden volstaan met alleen maar een gaspitje voor het koken. Het keukenblok moet aan de eisen voldoen zoals bij het laatste punt in de voorlaatste opsomming staat aangegeven.

Keuring zelfbouw

Zelf een camper gebouwd? Lees dan meer over de regels van zelfbouwcampers.

Bekijk hier hoe een camperplaats werkt: