Kan ik een boeking kosteloos annuleren?

Ik heb een camperplaats op een camping gereserveerd. Helaas kan ik vanwege onvoorziene omstandigheden niet met de camper weg. Moet ik nu wel de geboekte standplaats betalen?

Een reservering is doorgaans bindend

Of de gereserveerde standplaats na annulering moet worden betaald, is afhankelijk van het land waar de camperplaats ligt en welk recht daar van toepassing is. In Nederland geldt dat er bij een boeking een overeenkomst tot stand komt, die zowel voor de camping of de camperplaats bindend is, als voor de camperaar die de plaats heeft geboekt. Het woord reservering dat vaak wordt gehanteerd, is dus niet zo vrijblijvend als de term doet vermoeden.

Annuleringsregeling

Vaak zijn er op de overeenkomst met het campingbedrijf algemene voorwaarden van toepassing, die in veel gevallen een annuleringsregeling bevatten. Meestal is hierin vastgelegd dat het moment van annuleren bepalend is voor de vraag of er betaald moet worden en zo ja, hoeveel. In Nederland is annuleren dus geen automatisch recht.

Als er geen annuleringsregeling van toepassing is, geldt het algemene overeenkomstenrecht. In dat geval kan het campingbedrijf de camperaar aan de boeking houden, ook als de afzegging vanwege ziekte of familieomstandigheden is. Het is uiteraard altijd mogelijk om contact met het campingbedrijf op te nemen en de situatie uit te leggen. Het is heel goed mogelijk dat het campingbedrijf begrip toont en akkoord gaat met de afzegging.

Schriftelijke bevestiging

Wie vooraf met de camping overeen wil komen dat annulering kosteloos kan, doet er goed aan om dit schriftelijk of per e-mail te laten bevestigen. Dit om eventuele discussies achteraf te voorkomen. Als de camperaar een annuleringsverzekering heeft afgesloten en de afzegging is vanwege een verzekerde schadegebeurtenis, kunnen de kosten van de geboekte standplaats worden vergoed.