Met de camper een milieuzone in

Kampeerauto’s en milieuzones: zo zit het

Welke milieuzone mag ik inrijden met mijn dieselcamper?  En in welke steden vind ik die milieuzones? Het thema milieuzones houdt veel camperaars bezig. Hier vind je een korte uitleg.

Waarom zijn er milieuzones en wat houdt een milieuzone in?

De lucht in steden is vaak vervuild door uitlaatgassen van verkeer. Hierdoor leven Nederlanders gemiddeld ongeveer een jaar korter. Schone lucht is dus letterlijk van levensbelang.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, kunnen gemeenten een milieuzone invoeren. Een milieuzone is een gebied in een stad waar bepaalde vervoersmiddelen niet mogen rijden. Een milieuzone kan gelden voor dieselvrachtauto’s en –autobussen en dieselpersonen- en bestelauto’s. Soms geldt de milieuzone ook voor brom- en snorfietsen en/of taxi’s. De meeste kampeerauto’s vallen binnen de voertuigcategorie personenauto (M1). Maar er zijn er ook die geregistreerd staan als bedrijfsauto (N1, 2 of 3). De regels gelden dus ook voor kampeerauto’s.

De emissieklasse van jouw voertuig bepaalt of je wel of geen toegang hebt tot een milieuzone. Voertuigen op een andere brandstof dan diesel mogen altijd de milieuzones inrijden.

Regels voor kampeerauto’s

Rijd je in een kampeerauto op benzine of lpg, of in een elektrische camper? Dan kan je alle milieuzones inrijden. Rijd je in een kampeerauto op diesel? Dan gelden de volgende verkeersregels.

Momenteel zijn er vier steden in Nederland die een milieuzone hebben voor personenauto’s en bestelauto’s die op diesel rijden: Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht. De regels daar gelden dus ook voor kampeerauto’s.

Een gele milieuzone

Rijd je in een kampeerauto die op diesel rijdt? Dan mag je alleen in deze milieuzone komen als jouw camper emissieklasse 3 of hoger heeft. Heeft je camper een emissieklasse van 0, 1 of 2, dan is een gele milieuzone voor het voertuig verboden. De emissieklasse is een cijfer waarmee wordt aangegeven hoe schoon jouw voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner je voertuig.

Een groene milieuzone

Heb je een kampeerauto die op diesel rijdt en een emissieklasse van 4 of hoger heeft? Dan mag je in een groene milieuzone komen. Een groene milieuzone is dus toegestaan voor dieselvoertuigen met een emissieklasse van 4 of hoger. Dieselvoertuigen met emissieklasse 0, 1, 2 of 3 mogen hier niet in. De gemeenten Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht hebben een groene milieuzone.

Let op: Overweeg je een nieuwe dieselcamper aan te schaffen? Houd er dan rekening mee dat per 1 januari 2025 gemeenten strengere eisen kunnen stellen. Vanaf die datum mogen alleen diesels met emissieklasse 4 of 5 en hoger de milieuzone in.

Nul-emissiezones

Daarnaast kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2025 nul-emissiezones (ZE-zones) invoeren in hun gemeenten. Deze nul-emissiezones gelden voor vracht- en bestelauto’s. Deze zero-emissiezones gelden dus niet voor kampeerauto’s met voertuigregistratie M1.

Eigenaren van kampeerauto’s met voertuigregistratie N1, N2 of N3 die hun voertuig particulier bezitten, kunnen vanaf 1 juli digitaal ontheffing vragen. Deze ontheffing is geldig voor alle ZE-zones.

Is jouw camper geregistreerd als bedrijfsauto (N1, N2 of N3)? Dan mag je deze zone alleen in als de kampeerauto elektrisch is en geen schadelijke stoffen uitstoot. Voor kampeerauto’s met emissieklasse 5 en 6 geldt een overgangsregeling. Kampeerauto’s met emissieklasse 5 hebben tot 1-1-2027 toegang tot de ZE-zone; met emissieklasse 6 tot 1-1-2028.

Er zijn ook bestelauto’s die tot kampeerauto zijn omgebouwd. Deze krijgen bij de registratie de toevoeging SA. Als de kampeerauto (N1 SA) op naam van een particulier staat, kan te zijner tijd waarschijnlijk via het Centraal loket ontheffingen ZE-zones een ontheffing worden verleend. Dit hangt af van de ontheffingsregels voor particulier bezit. Gemeenten stellen hiervoor het ontheffingenbeleid vast. Het kan zijn dat er door een gemeente aanvullende eisen aan de emissieklasse van een voertuig worden gesteld.

Je woont binnen een milieuzone

Voor kampeerauto’s op diesel gelden dezelfde verkeersregels bij milieuzones als voor andere dieselvoertuigen. Kampeerwagens die niet over de vereiste emissieklasse beschikken, mogen een milieuzone inrijden als de eigenaar van de kampeerwagen daar woont. De gemeente gaat na of jij als eigenaar van de kampeerwagen in de milieuzone woont.

Meer weten?

Doe de milieuzonecheck: vul jouw kenteken in op www.milieuzones.nl en controleer of je wel of geen toegang heeft tot milieuzones. Op de volgende websites vind je uitgebreide informatie over milieuzones:

Wat doet NKC?

NKC begrijpt dat schone lucht voor iedereen belangrijk is en dat daarom milieuzones ingevoerd worden. Van belang daarbij is dat er zo veel als mogelijk uniforme regels gelden voor heel Nederland. NKC zet zich daarvoor in.