NKC in verzet tegen verdubbeling belasting

De NKC heeft met teleurstelling kennisgenomen van het kabinetsvoornemen om het kwarttarief voor campers met ingang van 2026 om te zetten in een halftarief.

Het kwarttarief werd in 1994 bij het omzetten van de wegenbelasting naar de houderschapsbelasting ingevoerd, als opvolger van de 60-dagenkaart, omdat het onredelijk leek om camperaars die maar beperkt gebruikmaken van de openbare weg de volle mep te laten betalen. “Een redelijk systeem, dat nu op de helling gaat”, reageert NKC-directeur Stan Stolwerk op verrassende aankondiging in de miljoenennota dat de camperaar vanaf 2026 twee keer zoveel gaat betalen.

“Oneerlijk, omdat camperaars nog altijd maar zeer beperkt gebruikmaken van de openbare weg, maar ook onbegrijpelijk, omdat deze plannen haaks staan op het eerdere voornemen van een systeem van betalen naar gebruik, waar de NKC net als de meeste partijen in de mobiliteitssector van harte achter staat. Dit plan komt uit de lucht vallen en getuigt niet van visie.”

De NKC gaat de komende maanden alles in het werk stellen om Haagse politici ervan te overtuigen dat camperaars bereid zijn een eerlijke bijdrage aan de schatkist te leveren, maar niks voelen voor deze maatregel. “Die lijkt alleen bedoeld om op korte termijn wat geld binnen te halen.”