Koelkast - Slim gefikst: koelkast werkt niet meer op gas


In de rubriek Slim gefixt geeft Kampeerauto technische instructies om onderweg optredende storingen te verhelpen of een noodreparatie uit te voeren. In dit geval: koelkast werkt niet op gas
Als een absorptiekoelkast nog wel op elektriciteit werkt, maar op de gasstand niet meer functioneert, is het goed mogelijk dat de brander van de koelkast vervuild is.

Voordat de brander wordt gereinigd, moeten andere oorzaken worden uitgesloten. Controleer eerst of selectieschakelaar van de koelkast op gas staat. Is de gaskraan van de koelkast geopend? Meestal zit deze in het keukenblok. Ontsteek een gaspit op de kookplaat om vast te stellen of er voldoende gas aanwezig is. Werkt de elektrische ontsteking van de koelkast? Meestal is het tikken van de vonk hoorbaar als de knop van de ontsteker op de koelkast wordt ingedrukt. Sommige ontstekers werken op een batterij. Een automatische ontsteking met 12V-aansluiting komt bij nieuwere modellen voor. Staat de 12V-schakelaar op het bedieningspaneel ingeschakeld?

Als duidelijk is dat er gas is en een ontstekingsvonk, maar brander ontsteekt niet, moet deze mogelijk gereinigd worden. Heeft de koelkast kort ervoor nog op 230 volt, gewerkt dan kunnen onderdelen heet zijn. De selectieschakelaar van de koelkast moet op ‘uit’ of op de 0-stand staan, zodat de gastoevoer en de ontsteking zijn uitgeschakeld.

De brander van de koelkast zit achter het ventilatierooster van de koelkast in de buitenwand van de camper. Door stof- en verbrandingsresten vervuilt de brander. Ook na een lange stilstand kan de gasvlam soms door vervuiling niet ontsteken.

 Slim Gefixt: gereedschap en materiaal

Gereedschap en materiaal
Een muntstuk of schroevendraaier; een kruiskopschroevendraaier; een spuitbus Air Duster of een fiets- of luchtbedpomp; en een schuurpapiertje.

Slim Gefixt: verwijder koelkastrooster

Stap 1: Verwijder het onderste koelkastrooster.
Het rooster zit meestal vast met een roosterschroef. Draai de schroef naar rechts met behulp van een muntje of schroevendraaier. Demonteer het rooster en maak het eventueel met perslucht schoon.

Slim Gefixt: Verwijder het opvangbakje voor het condenswater

Stap 2: Verwijder het opvangbakje voor het condenswater en leeg dit zonodig.

Slim Gefixt: Demonteer het hitteschildje

Stap 3: Demonteer het hitteschildje
Nu is de schroef van het hitteschild makkelijk toegankelijk. Demonteer het hitteschildje. Meestal zit deze ook nog aan de rechterzijde vast, omdat het metaal in uitsparingen is geschoven.

Slim Gefixt: brander is toegankelijk

Nu is de brander volledig toegankelijk.

Slim Gefixt: Maak met perslucht reinigingsgat brander schoon

Stap 4: Maak met perslucht reinigingsgat brander schoon
Plaats het slangetje van de perslucht in het reinigingsgat van de brander. Hou met de vinger de achterzijde van het gat dicht om drukverlies te voorkomen. Spuit een paar keer krachtig lucht in de richting van de brander.

Slim Gefixt: Maak de brander los

Stap 5. Maak de brander los
Maak de brander los door de kruisschroef te verwijderen en de brander vervolgens voorzichtig naar beneden te trekken. 

 Slim Gefixt: De brander hangt nu aan de gasleiding

Stap 6: De brander hangt nu aan de gasleiding.
Reinig met perslucht het inwendige gedeelte van de brander en de witte bougie. De koperkleurige kromme stift het einde van de bougie kan aanslag bevatten. Zonder veel kracht kan deze aanslag met een kleine schroevendraaier of met schuurpapier worden verwijderd.

Slim Gefixt: . Controleer of de bougie ontsteekt en daarna de gasvlam brandt.

Stap 7: Controleer of de bougie ontsteekt en daarna de gasvlam brandt.
Zet daarvoor de koelkast op de gasstand en ontsteek de koelkast zoals gebruikelijk, hetzij handmatig of automatisch. Als de brander ontstoken wordt, kan een plofje hoorbaar zijn.

Als de vlam brandt, moet de koelkast weer worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de brander te heet wordt. Na afkoeling kan de brander weer in de houder worden geschoven en met de kruisschroef vastgezet. Monteer daarna alles weer in omgekeerde volgorde.

Bekijk ook de video: