Compressor koelkast


De huidige compressor koelkast heeft een centrifugaalcompressor met als enige bewegende onderdelen de lagers. In vergelijk met de oude compressorkoelkast is de koelkast met een centrifugaalcompressor een stuk stiller.

In het kort is de werking als volgt. De compressor verplaatst het koelmiddel naar de verdamper. Daar verdampt het koelmiddel door warmte aan de omgeving te onttrekken. Vervolgens verplaatst het verdampte gas, onder invloed van de door de compressor opgebouwde druk, vanuit de verdamper naar de condensor. Hier koelt/condenseert het verdampte gas en wordt vloeibaar. Het vloeibare koelmiddel voert vervolgens weer naar de verdamper. Op deze wijze wordt de cyclus van verdampen en condenseren van het koudemiddel in stand gehouden. Er is een koelcapaciteit van -18°C mogelijk.

Door de geringe energieafname in de kampeerauto (12 of 24 Volt) is met behulp van Eutectische platen het koelend vermogen geoptimaliseerd voor de kampeerauto. Eutectische platen zijn platte containers die een oplossing bevatten die bij een bepaalde temperatuur, afhankelijk van de oplossing, bevriest, waarna deze gedurende het ontdooien gedurende lange tijd warmte opnemen bij hun smelttemperatuur. De koelkast werkt ook op 230 Volt netspanning.

Daar de absorptiekoelkast in de kampeerauto het meest wordt toegepast volgt hier een uitgebreide beschrijving van dit type, met tips over het gebruik en onderhoud.

Gerelateerde informatie