Biodiesel


In enkele landen zoals in Duitsland, Zweden en Oostenrijk is het mogelijk biodiesel te tanken. Deze brandstof is aanmerkelijk goedkoper en is milieuvriendelijker dan de gewone reguliere diesel. De vraag is echter of de diesels in onze kampeerauto’s op deze brandstof kunnen draaien.

Biodiesel 

Wat is Biodiesel?

Biodiesel ontstaat door het chemisch bewerken van Puur Plantaardige Olie (PPO). PPO, in feite de ‘grondstof’ voor biodiesel, heeft geen verdere bewerking ondergaan. Biodiesel als motorbrandstof voldoet aan de EN 14214-norm en de gewone reguliere dieselbrandstof voldoet aan de EN 590-norm.

Nederland mengt sinds 2007 biodiesel bij de standaarddiesel aan de pomp. Jaarlijks is het percentage met 1,25% toegenomen tot 5,75% in 2010. Deze brandstof blijft voldoen aan de EN 590-norm en is bruikbaar voor alle dieselmotoren. Dankzij de accijnsverlaging van de Nederlandse overheid wordt deze brandstof zonder meerprijs aangeboden aan de klant. Bij de pomp tank je als het ware de reguliere dieselbrandstof en geen biodiesel.

Brandstof die als biodiesel wordt geleverd staat ook als biodiesel op de pomp aangegeven en voldoet aan de EN 14214-norm. Wanneer je deze brandstof wil gaan gebruiken is er een vrijgave nodig van de fabrikant van het voertuig. Als de fabrikant het gebruik van deze brandstof toestaat, is dat vermeld in het instructieboekje en/of bij de tankdop.

Biodiesel en het milieu

Aangenomen wordt dat bij het gebruik van biodiesel de uitstoot van zwavel en stikstofoxide beduidend lager is. Ook de uitstoot van roet ligt op een lager niveau. De CO2 reductie is ca 30%.

Biodiesel en schade aan het brandstofsysteem

Gelet op de lage prijs en de voordelen die het gebruik van biodiesel voor ons milieu heeft is de verleiding groot om over te stappen op het gebruik van biodiesel. Naast de voordelen zijn er ook nadelen verbonden aan het gebruik van biodiesel.

Motoren in voertuigen die van de fabrikant geen vrijgave hebben gekregen om biodiesel te gebruiken kunnen schade oplopen aan het brandstofsysteem. Bijvoorbeeld kunnen de afdichtingen in het brandstofsysteem gaan lekken en door de snelle veroudering van biodiesel vrijgekomen zuren en methanol veroorzaken roestvorming in het systeem.

Door belastingtechnische maatregelen is in bijvoorbeeld Duitsland biodiesel goedkoper. Dat wil nog niet zeggen dat alle technische problemen zijn opgelost. Het is evenmin duidelijk hoe het roetfilter reageert op het gebruik van biodiesel.

Hoewel er na een keer tanken van biodiesel niet meteen een probleem hoeft te ontstaan, kan een probleem op de langere termijn niet worden uitgesloten als het gebruik van biodiesel niet is toegestaan. Het vervangen van brandstofslangen, het reviseren van de brandstofpomp en het vervangen van de verstuivers is een behoorlijke financiële schadepost.

Conclusie

Alhoewel het verleidelijk is biodiesel te gaan gebruiken is het, wanneer uit specificaties blijkt dat uw diesel niet op biodiesel kan draaien, toch uitkijken geblazen. Bij één of twee keer tanken zal het gebruik van biodiesel dat aan de EN 14214-norm voldoet misschien nog geen schade tot gevolg hebben. Bij langdurig gebruik in een daarvoor niet geschikt voertuig zeer zeker. Dus, kies een andere pomp waar de ‘gewone’ diesel verkrijgbaar is. Zo voorkom je op termijn de nodige narigheid.

Bronnen: Diesel Büchli, Shell Nederland

Gerelateerde informatie