Gas en veiligheid

Hoe ga je veilig om met gas(flessen) in de camper? Dat is belangrijk om te weten, want een ongeluk zit in een klein hoekje.

Gasbun

Voor de veiligheid dienen gasflessen in de gasbun te worden opgesteld. De gasbun heeft meestal plaats voor twee gasflessen of een liggende drukhouder en mag geen open verbinding hebben met het woongedeelte.

Gasflessen worden met spanbanden vastgezet in de gasbun en mogen elkaar onderling niet raken. In de bodem van de gasbun zit een opening van minimaal 100 cm2, die in verbinding staat met de buitenlucht. Ontsnappend gas is zwaarder dan lucht en zakt altijd naar beneden en stroomt via deze opening naar buiten. Het gas mag niet naar de woonruimte kunnen stromen.

De gasbun is geen bergkast

Gebruik de gasbun niet als bergplaats voor haspels, reinigingsmiddelen, stophout, gereedschap, etcetera. Dit om vonkvorming door metaal op metaal te voorkomen. Bovendien moet de kraan snel dichtgedraaid kunnen worden in een noodsituatie. Wanneer de gasinstallatie niet geschikt is om tijdens het rijden in bedrijf te zijn, is de gaskraan dicht.

Gebruiksduur en keuring gasflessen

De gebruiksduur staat aangegeven op de fles en is bepaald op 10 of 15 jaar. De vulstations die deze flessen op ‘gewicht’ vullen, controleren de fles eerst. Een beschadigde fles wordt, indien mogelijk, gereconditioneerd en daarna gekeurd. Een fles waarvan de gebruiksduur is verstreken, wordt opnieuw gekeurd. Na de keuring komen de flessen weer in het gebruikerscircuit terecht.

De volgende bedrijven kunnen gasflessen keuren:

Drukregelaar

De gasdrukregelaar werkt op een ingangsdruk die ligt tussen de 0,3 en 16 bar en heeft een uitlaatdruk van 30 mbar. (maar let op, bij oudere campers kan ook 50mbar voorkomen). Verder is de regelaar voorzien van een overdrukveiligheidsinrichting die bij een overdruk van 100 mbar afblaast. Hiermee wordt voorkomen dat de aangesloten en inwerking zijnde verbruikstoestellen met een te hoge gasdruk worden gevoed.

Let op: voor een drukregelaar geldt geen wettelijke gebruiksduur, maar binnenin zitten rubber onderdelen die kunnen uitdrogen. Het advies is om tussen de vijf en uiterlijk tien jaar vanaf de productiedatum de regelaar te vervangen. Het productiejaar staat op drukregelaar aangegeven. Hoe je zelf de drukregelaar vervangt kan je in deze video zien.

Gasfilter

Door het monteren van een gasfilter voorkom je dat vervuiling in het gas in je gasapparaten terechtkomt. Met name bij een LPG installatie wordt dit aanbevolen. 

Let op: een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan het filtersysteem is nodig om tijdig de vervuilde filters te vervangen en/of te reinigen.

Gasslang

Een flexibele gasslang verbindt de drukregelaar met de verbruikers en voldoet aan de Europese norm EN 16436-1. Deze slangen hebben permanent aangebrachte eindverbindingen, zoals verbindingskoppelingen of koppelingen met binnendraad. Net als de gasdrukregelaar moet de slang tijdig vervangen worden. Hoe je zelf de gasslang vervangt kan je in deze video zien.