Passagiersvervoer - Autogordel


Inhoudsopgave - Passagiersvervoer


Autogordel

Schema gebruik autogordel

Volg onderstaand schema voor het bepalen van de verplichte aanwezigheid van de autogordel.

Vraag 1. Staat op het kentekenbewijs het aantal zitplaatsen vermeld?

Ja. Dan is dat het aantal zitplaatsen dat tijdens het rijden gebruikt mag worden. Deze zitplaatsen zijn voorzien van gordels.

Nee. Ga naar vraag 2.

 

Vraag 2. Is de kampeerauto gebaseerd op een bedrijfsauto of op een personenauto?
Bedrijfsauto
Ga naar vraag 3.
Personenauto
Ga naar vraag 4.

 

Vraag 3. Is de bedrijfsauto voor het eerst in het verkeer gebracht na 31 december 1997?
Ja. De naar achteren gerichte zitplaatsen en de in de lengterichting geplaatste zitplaatsen mogen tijdens het rijden worden gebruikt. De naar voren gerichte zitplaatsen mogen alleen tijdens het rijden worden gebruikt als ze van gordels zijn voorzien. Nee. Alle zitplaatsen mogen tijdens het rijden worden gebruikt.

 

Vraag 4. Is de personenauto voor het eerst in het verkeer gebracht na 30 september 2000?
Ja. De in de lengterichting geplaatste zitplaatsen mogen tijdens het rijden worden gebruikt. De naar voren en naar achteren gerichte zitplaatsen mogen alleen worden gebruikt als ze van gordels zijn voorzien. Nee. Ga naar 5.

 

Vraag 5. Is de personenauto voor het eerst in het verkeer gebracht na 31 december 1989 maar voor 1 oktober 2000?
Ja. De naar achteren gerichte zitplaatsen en de in de lengterichting geplaatste zitplaatsen mogen tijdens het rijden worden gebruikt. De naar voren gerichte zitplaatsen mogen alleen worden gebruikt als ze van gordels zijn voorzien. Nee. Alle zitplaatsen mogen tijdens het rijden worden gebruikt.

 

Onder ‘gordels' wordt verstaan de standaard aanwezige goedgekeurde gordels, die zijn bevestigd aan goedgekeurde bevestigingspunten of achteraf aangebrachte goed werkende gordels aan deugdelijke bevestigingspunten.
Achteraf geplaatste gordels moeten door de RDW gekeurd worden om erkend te worden. Daarom is het verstandig dit in overleg met de RDW te doen. In het algemeen kan gezegd worden dat alleen gordels zullen worden erkend die in een andere uitvoering van dat merk zijn toegepast, of als er bestaande bevestigingspunten aanwezig zijn waarvan men gebruik kan maken. 

Onder een ‘zitplaats', die mag worden gebruikt tijdens het rijden, wordt verstaan een deugdelijk aan het voertuig bevestigde zitplaats, dus geen losse of provisorisch aangebrachte zitplaats.

Mag je zonder gordels reizen op banken in lengterichting? Lees hier meer daarover, met antwoord van de juridische helpdesk.

APK-eisen

Bij een kampeerauto is de controle beperkt tot de voorste zitplaatsen en tot de overige zitplaatsen voor zover deze zijn voorzien van gordels.

Er wordt gelet op een deugdelijke bevestiging van de gordels en mogen niet zijn beschadigd. Het pluizen van de gordel wordt niet gezien als een beschadiging.

De gordels moeten zijn voorzien van een goed werkende sluiting en een goed werkende blokkering. Oprolmechanismen moeten zodanig functioneren dat de gordel aanligt na het omdoen ervan.

Verkeersregels

Het dragen van een autogordel vermindert de kans op letsel bij een ongeval. Je kunt bijvoorbeeld niet uit de kampeerauto worden geslingerd.

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 staat dat bestuurders van een kampeerauto en de naast hen gezeten passagiers gebruik moeten maken van de voor hen beschikbare autogordel.

Passagiers jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1.50 m zijn verplicht een geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel te gebruiken. Andere passagiers moeten ook gebruik maken van de voor hen beschikbare autogordel. Gordels mogen niet worden gedeeld.

Achterin moet een kinderbeveiligingsmiddel worden gebruikt als dat aanwezig is. Als dat er niet is, moeten kinderen vanaf 3 jaar de beschikbare gordel gebruiken. Wanneer het schouderdeel bij kinderen te hoog zit (over de hals inplaats van over de schouder), mag dit eventueel achter het lichaam langs worden gedragen. Mits hij strak over de heupen loopt want anders werkt de gordel niet.

Correct gebruik autogordel

De gordel moet zo strak mogelijk over het bekken en over het borstbeen, de ribben en het sleutelbeen. Gebruik de autogordel niet:

  • over de buik;  
  • over de arm;
  • gedraaid, want bij een botsing kan de gordel dan insnijden in het vlees;
  • te ruim;
  • over een gordelkussentje.

In de kampeerauto is het dus verplicht gordels aanwezig te hebben en te gebruiken voor de banken en stoelen die in de rijrichting staan en die naar achteren zijn gericht. Degene die een gordel moet gebruiken is zelf verantwoordelijk.

Het aantal passagiers dat met de kampeerauto mag worden vervoerd wordt bepaald door het aantal zitplaatsen met gordels. Op kentekenbewijzen, die sinds juni 2004 zijn afgegeven, kunt u zien hoeveel zitplaatsen de kampeerauto heeft.

Dat geldt niet voor kampeerauto's:

  • die op personenauto kenteken staan van na 1 januari 1971, doch voor 1 oktober 2000. Het gordelgebruik geldt alleen voor de stoel van de bestuurder en de bijrijder die naast de bestuurder zit en voor de banken die in de rijrichting staan. Op de banken die niet in de rijrichting staan mogen in principe passagiers worden vervoerd.
  • die op bedrijfsauto kenteken staan van na 31 december 1997. Het gordelgebruik geldt alleen voor de zitplaats van de bestuurder en de ernaast gelegen naar voren gerichte zitplaats. Op de andere banken mogen in principe passagiers worden vervoerd.

Het aantal personen tijdens het verblijf en/of de overnachting is niet bepaald. Echter de fabrikant geeft aan voor hoeveel personen de kampeerauto is ingericht voor het verblijf.

In het belang van de veiligheid voor de inzittenden, geen passagiers mee nemen op zitplaatsen waarvoor geen gordel aanwezig is.

Gerelateerde informatie

Op de volgende informatiepagina's van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over gordelgebruik.