APK


De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een Europees wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen.

De APK is belangrijk en nuttig voor de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. Door deze keuring weet u namelijk zeker dat uw auto regelmatig grondig wordt doorgelicht. Dat geldt uiteraard ook voor alle andere auto's die op de weg komen.

Lees hier meer over wat er bij de APK allemaal aan bod komt. Ook vindt u er informatie over de rechten en plichten die u heeft bij de APK-keuring.

Waar kan ik de camper laten keuren?

De APK mag alleen uitgevoerd worden door een bedrijf waarvoor de erkenning is verleend. Men maakt bij de APK-erkenning onderscheid gemaakt tussen:

  • Lichte voertuigen (APK2) - Dit zijn voertuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg.
  • Zware voertuigen (APK1) - Dit zijn voertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg.

Bij een personenauto kenteken is de ‘massa ledig voertuig’ zoals vermeld in het kentekenregister bepalend voor de categorie voertuig en de categorie keurmeester. Een camper met een ‘massa ledig voertuig’ kleiner of gelijk aan 3.500 kg valt onder de 'lichte voertuigen'. De 'Toegestane Maximum Massa' kan hoger zijn dan 3.500 kg. Is de ‘massa ledig voertuig’ groter dan 3.500 kg dan valt het voertuig onder de erkenning 'zware voertuigen'.

Meer informatie in de brochure 'Regelgeving APK - Algemeen'.

APK in het buitenland

Tot nu toe was het buiten Nederland alleen in België mogelijk om in Nederland geregistreerde voertuigen APK te laten keuren. Per 1 november 2012 is de overheid gestart met een experiment waarbij het mogelijk is om voertuigen, aanhangers en vrachtauto's ook in andere EU staten APK te laten keuren. Het experiment heeft een looptijd van maximaal 6 jaar en start met enkele stations in Spanje. Er is voor Spanje gekozen omdat hiervoor relatief veel verzoeken van Nederlanders zijn gekomen.Over 2 jaar zal er een geëvalueerd worden.
Adressen waar u een APK-keuring in Spanje uit kunt laten voeren 
Adressen waar u een APK-keuring in België uit kunt laten voeren 

Gerelateerde informatie