Camper schorsen

Wanneer de camper gedurende lange tijd niet op de openbare weg komt, kan schorsen interessant zijn. Schorsen betekent dat het kenteken tijdelijk niet geldig is en dat de camper niet op de openbare weg mag komen. Als de camper enkele maanden geschorst wordt kan dat financieel voordeel opleveren.

 

Onderstaande plichten zijn gedurende de schorsing niet meer nodig:

Regel met de verzekeringsmaatschappij het beëindigen of opschorten van de verzekering. Het voertuig moet dan eerst geschorst zijn. Het is raadzaam het voertuig wel te verzekeren tegen risico’s zoals diefstal, brand en beschadiging.

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is het tijdelijk schorsen van de verzekering niet mogelijk. De verzekeringsagent kan hierover uitsluitsel geven.

Omdat tijdens de schorsing geen wegenbelasting verplicht is bespaart u uitgaven, maar u betaalt natuurlijk wel de eenmalige kosten. Vooruitbetaalde wegenbelasting ontvangt u terug en vanaf het opheffen van de schorsing gaat u weer betalen. Duurt de schorsing korten dan 1 maand, dan betaalt u toch voor de hele maand.

Hoe kan ik de camper schorsen?

Kosten camper schorsen

Voor het schorsen van een camper worden kosten berekend:

 • Voor een camper die op kenteken als personenauto is geregistreerd en niet ouder is dan 15 jaar betaal je het normaaltarief (in 2023 € 80,20).
 • Voor een camper ouder dan 15 jaar geldt het laagtarief (in 2023 € 26,50). Als de camper als bedrijfsauto op kenteken staat en een toegestane maximum massa heeft boven 3.500 kg is ook het laagtarief van toepassing.
 • Het beëindigen van een schorsing is gratis.

Sinds 2019 is er geen verhoogd tarief meer van toepassing als een camper, met normaaltarief, binnen een jaar na het ingaan van de vorige schorsing opnieuw geschorst wordt. Ook kan er sinds 2019 voor gekozen worden een voertuig één, twee of drie jaar te schorsen. Voor het tweede en derde jaar geldt dan het laagtarief (in 2023 € 26,50).

Wat is de lengte van een schorsingsperiode?

 • Er kan gekozen worden voor een periode van 1, 2 of 3 jaar. Na afloop van deze periode wordt de schorsing automatisch beëindigd. Voor afloop stuurt de RDW hierover een herinnering.
 • Een schorsing kan ook eerder op elk gewenst moment gestopt worden. Als de camper minder dan één maand geschorst wordt is er geen voordeel voor de motorrijtuigenbelasting. 

Mag ik schorsen bij lang verblijf in het buitenland?

 • Een geschorste camper mag niet op de openbare weg of publieke (parkeer)plaatsen staan. Dat geldt ook voor het buitenland. Schorsen tijdens overwinteren is dus niet toegestaan.
 • Tijdens de schorsing is het kenteken opgeschort en de verzekering dekt dan niet de eventuele schades. Het risico van schorsen tijdens een lange buitenlandse reis is dus enorm.

Hoe beëindig ik een schorsing?

 • Via de website van de RDW met je DigiD.
 • Bij een kentekenloket.
 • Bij het online beëindigen van een schorsing ontvang je direct een bevestiging van de aanvraag. De schorsing is direct beëindigd als je een tweede e-mail van de RDW ontvangt waarin de einddatum van de schorsing staat.
 • Bij beëindigen van een schorsing bij een kentekenloket wordt de schorsing direct beëindigd. Je ontvangt van de medewerker een bewijs op papier met de einddatum van de schorsing.

Valt de APK vervaldatum in de schorsingsperiode?

 • In dit geval krijg je van de RDW geen herinnering dat de APK uitgevoerd moet worden, het kentekenbewijs is tijdelijk niet actief.
 • Zorg ervoor dat de camper wel over een geldige APK beschikt als de schorsing afloopt of wordt beëindigd. Hiervoor mag met de geschorste camper op de dag van de APK de kortste route naar het APK bedrijf gereden worden. Je moet wel een afkeurings- of goedkeuringsrapport van de APK op die dag kunnen overleggen, anders volgt een hoge boete. Zorg dat het APK bedrijf de camper op de dag van de keuring meldt! Kijk voor de voorwaarden op de websites van de RDW en Belastingdienst. Stem dit geval ook af met de verzekeraar van de camper.

Meer weten? Kijk dan op de site van de RDW of de Belastingdienst.