Camper apk keuren

De algemene periodieke keuring (apk) is een Europees wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. Door deze keuring ben je als weggebruiker verzekerd dat je auto of camper regelmatig grondig wordt doorgelicht.

 

In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Op de website van de RDW staat meer informatie over wat er bij de apk allemaal aan bod komt.

Camper tijdig apk laten keuren

Als je camper apk-plichtig is, moet de keuring tijdig worden uitgevoerd, ook bij een lange reis in het buitenland. Als de apk-vervaldatum in de schorsingsperiode ligt mag je de weg op als je onderweg bent naar een garage voor een apk-keuring. En dan moet je ook aantoonbaar een afspraak hebben. Je kunt de apk dan aan het eind van de schorsingsperiode laten uitvoeren.

Als je voorziet dat de apk verloopt tijdens de reis, dan kun je hem eerder laten uitvoeren. Er is een marge van twee maanden waarbij de vervaldatum hetzelfde blijft. Dat wil zeggen: als je apk op 1 juni verloopt, kun je vanaf 1 april de keuring laten verrichten en dan blijft de vervaldatum 1 juni. Maar als je de keuring op 1 maart laat doen, dan wordt de nieuwe vervaldatum 1 maart.

Camper apk keuren in Nederland

De apk mag alleen uitgevoerd worden door een door de RDW erkend apk-bedrijf. Men maakt bij de apk-erkenning onderscheid tussen lichte en zware voertuigen. Lichte voertuigen APK2 en zware voertuigen APK1.

Voor een camper geregistreerd als personenauto (M1) is de massa ledig voertuig bepalend schrijft de RDW. Tot en met 3500kg heeft de camper de erkenning licht voertuig, daarboven krijgt de camper de erkenning zwaar voertuig.

Een camper die als bedrijfsauto (N1) staat geregistreerd krijgt de erkenning op basis van de toegestane maximum massa. Tot en met 3500kg heeft de camper de erkenning licht voertuig, daarboven is het een zwaar voertuig. Hoe jouw camper staat geregistreerd vind je in de kentekenregister.

Per januari 2023 maakt de deeltjestest onderdeel uit van de apk-keuring voor alle Euro 5 en Euro 6 dieselvoertuigen. Hiermee wordt de werking van het roetfilter gecontroleerd met een deeltjesteller. Als de camper niet meer aan de oorspronkelijke eisen voldoet kan de auto niet worden goedgekeurd. Dat kan pas als het roetfilter wordt gerepareerd of vervangen. Onder voorwaarden is het echter ook mogelijk om het roetfilter (administratief) te verwijderen en dit te registreren bij de RDW. Nadeel is wel dat het milieu extra wordt belast, u mogelijk een Euro-klasse daalt en dat daardoor een aantal milieuzones mogelijk niet meer toegankelijk is. Bovendien brengt de Belastingdienst dan een fijnstoftoeslag van 15 procent op de wegenbelasting in rekening.

Per januari 2024 wordt tijdens de APK2 het daadwerkelijke brandstofverbruik uitgelezen en verstrekt aan de RDW. Hiermee wil de EU inzichtelijk maken wat het daadwerkelijke brandstofgebruik van het Europese wagenpark is. Deze gegevens worden als privacygevoelig aangemerkt. Daarom kunt u bij de keurmeester bezwaar maken tegen het uitlezen.

In basis moeten alle nieuwe personenauto's met toelating na 1-11-2014 een automatische bandenspanningscontrole TPMS hebben. Voor campers geldt veelal een uitzondering omdat de regels van toepassing zijn op de eerste trap van de typegoedkeuring waarin de camper nog een bedrijfswagen was. Campers van na die tijd die al op kenteken staan en van oorsprong toch geen TPMS hebben zijn geen probleem voor apk of politiecontrole. Zit of zat er wel TPMS op dan moet die ook functioneren en mag geen fout aangeven (geen waarschuwingslichtje aan).  Wie wel TPMS heeft moet zorgen dat die ook werkt als er andere  (bijv. winter)banden aangebracht worden.

Let op! De apk is een momentopname en geeft geen garantie dat het voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat er een jaar lang geen onderhoud gepleegd hoeft te worden. Regelmatige controle en onderhoud van het voertuig blijven dus belangrijk. De apk is ook geen camperkeuring; het gaat om de voertuigveiligheid en niet om camperkwaliteiten.

Meer informatie leest u in het APK-handboek op deze website van de RDW.

Apk keuren in het buitenland

Het is mogelijk om de camper in België en Spanje te laten keuren voor de apk. Bij goedkeuring wordt het voertuig online afgemeld bij de RDW en ontvang je een apk-keuringsrapport. Let er in Spanje wel op dat je naast het Spaanse rapport ook het Nederlandstalige keuringsrapport krijgt.