Voorkom vochtschade in de camper

Vocht is de grootste vijand van de camper, wordt wel gezegd. Helaas zijn er veel camperaars die dat kunnen beamen. Om grootschalige dure renovaties te voorkomen is een regelmatige vochtmeting onontbeerlijk.

Een lekkage kan heel lang onopgemerkt blijven en intussen het materiaal waarvan de camper is gebouwd van binnenuit geheel de vernieling in helpen. Reparatie van de schade kost veel geld. Oftewel: onderschat niet het belang van de vochtmeting in de wanden, dak en bodem!

Jaarlijkse vochtmeting

Wij adviseren bij de koop van een gebruikte camper altijd een vochtmeting te laten doen en dat ieder jaar te herhalen. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verkoop en het onderhoud van campers kunnen een vochtmeting uitvoeren.

De specialist kan de resultaten van een vochtmeting juist beoordelen. De oorzaken van een te hoog vochtpercentage en de gevolgen daarvan kunnen dan tijdig worden herkend en gerepareerd. 

Vochtmeter

Een betrouwbare methode om de ernst van vochtoverlast vast te stellen, is het gebruik van een vochtmeter. Deze wordt tegen de wand van de opbouw gedrukt, waarna de vochtconcentratie is af te lezen op het display.

Door de meter over de wand te verschuiven is de bron van een lekkage op te sporen en kan de omvang van de vochtplek worden bepaald. De meter zegt niets over de grootte van de schade, alleen iets over de vochtconcentratie. Om te kunnen zien hoe ernstig de schade is, is demontage van de beplating nodig. Regelmatige controle met een vochtmeter spoort schade en lekkage tijdig op. Vaak zijn de gevolgen dan ook minder rampzalig. In de gebruikershandleiding van de camper staat informatie over de verplichte periodieke vochtmeting. Vanwege de garantiebepalingen is het van belang deze richtlijnen aan te houden.

Zelf vocht meten

Wil je bijvoorbeeld na de garantieperiode vocht voorblijven, dan kan je de vochtmeting jaarlijks bij je dealer laten herhalen. Je kan ook zelf aan de slag. Als je een meter aanschaft kan je ook vaker een controle uitvoeren. We laten zien hoe je dat zelf kan doen in onze instructie "Zo kun je een vochtmeting bij de camper doen".

 

Oorzaken van vochtschade in de camper

Er zijn veel mogelijke oorzaken van vochtschade in de camper:

 • Een lek in de wand en kitnaden van de opbouw;
 • Een lek in de douchecabine;
 • Lekkende waterslangen;
 • Slechte ventilatie; 
 • Verwaarloosde aanrijdingschade;
 • Uitgedroogde raam- en luikafdichtingen;
 • Verwaarloosde afdichtingen bij aansluitingen van zijwanden, dak en vloer.

Gevolgen van vocht

Wanneer er sprake is van waterlekkage komt er water in het isolatiemateriaal terecht. De opgesloten vochtige lucht kan door het grote temperatuurverschil tot waterdamp condenseren, waardoor de warmtegeleiding groter wordt. Het vocht veroorzaakt verstopping en door gebrek aan ventilatie is het onmogelijk water af te voeren.

Was- en regenwater, maar ook vocht, veroorzaakt door verblijf in het woongedeelte, mogen niet tot het isolatiemateriaal doordringen. Een volkomen naadloze, dampdichte en gesloten constructie zorgt hiervoor.

Bij schade aan de sandwichwand kan er vocht naar binnen dringen. Zorg ervoor dat de schade zo snel mogelijk wordt afgedekt en gerepareerd. Hierdoor worden hoge kosten voorkomen.

Vocht herkennen

Vocht in de camper kun je herkennen aan onderstaande punten:

 • Schimmelvorming;
 • Muffe lucht;
 • Vochtkringen;
 • Plaatselijk opbollen van plaatmateriaal;
 • Sponsachtig aanvoelen van wat hard materiaal moet zijn;
 • Aanwezigheid van zilvervisjes of pissebedden.

Voelt de wand nog hard en stevig aan, dan is er nog geen ernstige schade. Alertheid is echter geboden, want vochtkringen ontstaan niet zomaar. Voelt de wand zacht of sponzig aan, dan zijn maatregelen noodzakelijk. Ook de bodem kan door vocht zijn aangetast. Als deze al iets doorbuigt en zacht en sponzig aanvoelt, is het zaak ook hier maatregelen te nemen. Ernstige vochtschade kan tot gevolg hebben dat constructiedelen vervangen moeten worden. Hier kan je zien hoe vochtschade in de alkoof wordt aangepakt of de bodemplaat vervangen wordt.

Vochtschade voorkomen

Laat jaarlijks een vochtmeting doen. Dit kan tijdig een lekkage aan het licht brengen. Controleer kitnaden en afdichtingen op uitdroging en scheurtjes en laat deze indien nodig vervangen of doe het zelf bij de wanden en randen of  bij de ramen en luiken.

Zorg voor voldoende ventilatie om de opgenomen waterdamp af te voeren. Zo blijft het leefklimaat behaaglijk en wordt de kritische grens voor condensvorming van vijftig tot zestig procent relatieve luchtvochtigheid niet overschreden. De waterdamp die wordt afgevoerd kan, naar gelang de opbouwgrootte en gebruiksintensiteit, wel vijf tot veertien liter water bevatten.

Een goede luchtcirculatie is ook uit hygiënisch oogpunt noodzakelijk: schadelijke stoffen en geurtjes moeten niet blijven hangen. Het grote voordeel is ook dat het verwarmen van de aangevoerde frisse en droge lucht ook nog eens minder energie kost dan het verwarmen en op temperatuur houden van vochtige of bedompte lucht.

Ventileer dus naar behoefte, maar ook energiebewust. Tijdens het luchten is er warmteverlies, maar dat weegt niet op tegen het belang van een gezond leefklimaat en het voorkomen van vochtschade aan de camper.

Het beperken van verlies aan warmte kan eenvoudig door kort en intensief te luchten door de dakluiken, vensters en deuren korte tijd helemaal open te zetten. Na ongeveer tien minuten is de ontstane vochtige lucht door verse en drogere lucht vervangen. Het voordeel hiervan is dat slechts een relatief geringe hoeveelheid warme lucht wordt afgevoerd.

Na het sluiten van de ramen, deuren en luiken helpt de nog aanwezige warme lucht de ingestroomde verse lucht snel op de gewenste temperatuur te brengen. Dit luchten moet enkele keren per dag plaatsvinden.

Tips voor energiebewust verwarmen en luchten

 • Verwarm de opbouw voldoende en vooral zo continu mogelijk.
 • Bij langdurig stallen van de camper de kussens hoog opbergen, kastdeuren openen en zet een paar ventilatieraampjes of luiken op een kier (met de hor ervoor) voor ventilatie.
 • Blokkeer de luchtcirculatie niet. Dit is vooral belangrijk bij de buitenwanden van de kasten.
 • Dek de luchtroosters niet af.
 • Houd de toegang tot de bestuurderscabine zo mogelijk gesloten, bijvoorbeeld door het ophangen van een thermogordijn. Anders dringt met warmere lucht uit de opbouw te veel vochtigheid in de bestuurderscabine, die bij het afkoelen van de lucht condens afgeeft.
 • Vermijd langdurig luchten tijdens het verwarmen. Open ramen veroorzaken meer warmteverlies dan intensief kort luchten.
 • Maak na het douchen de wanden en de vloer droog.
 • Draai bij het luchten de verwarming lager. Maar pas op bij vorst. Het lager zetten van de verwarming mag alleen tijdens kort stootluchten, anders kan het water bevriezen.
 • De ruimten die niet worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de ruimten tussen de dubbele vloeren, moeten ook worden verwarmd.
 • De waterdamp die tijdens het koken of douchen ontstaat, moet door gericht ontluchten naar buiten worden afgevoerd. Zet dus het raampje in de keuken open of zet de afzuigkap aan.