De risico's van overbeladen

Je riskeert niet alleen een boete wanneer je met een overbeladen camper op pad gaat, het kan bovenal onveilig zijn. En ook de camperverzekering dekt in sommige gevallen eventuele schade niet meer.

Veiligheid

De politie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat controleren in Nederland of beladen voertuigen, waaronder ook campers, niet te zwaar zijn. Dat doen ze langs de weg met behulp van metingen met weegplaten.

Het doel hiervan is om in het commerciële vrachtvervoer oneerlijke concurrentie tegen te gaan, schade door spoorvorming aan de weg te beperken en bovenal de verkeersveiligheid te bevorderen. Voor campers spelen de eerste twee factoren geen rol, de verkeersveiligheid daarentegen wel, met name vanwege eventueel slechtere remvertraging en instabiel rijgedrag.

Overbelading kan bijvoorbeeld leiden tot onvoldoende remvermogen, het door de remmen schieten, een gebroken achteras, een klapband of een gebroken veer.

De rijstabiliteit van de camper kan nadelig worden beïnvloed door een te hoog gewicht. Dit speelt vooral bij de wat oudere campers, waarvan het veersysteem en de schokbrekers 'vermoeid' zijn. En bij campers die zijn voorzien van hulpluchtvering. In de praktijk blijkt dat veel camperaars na het laden van hun wagen de hulpluchtvering zodanig op lucht brengen, dat deze de opbouw van de camper omhoog duwt. 

De camper staat dan mooi vlak, is het argument. Echter wanneer deze een mechanisch regelbare lastafhankelijk remsysteem bij de achteras heeft, wordt dat systeem misleid. Dat krijgt het sein dat de camper leeg is, terwijl deze feitelijk te zwaar beladen is. En dat kan leiden tot onvoldoende remvermogen op de achteras, of zelfs tot onvoldoende remvermogen in totaal. Gevolg: de camper kan in noodsituaties niet tijdig en veilig tot stilstand komen.

Boetes

Theoretisch kan de minste overbelading van een camper leiden tot een boete en/of kan verlangd worden dat lading wordt verwijderd. In Nederland wordt in de praktijk een overbelading van 5 procent gedoogd. Boetes liggen in Nederland tussen de 120 en 470 euro. In het buitenland gelden andere bedragen en regels. In bijvoorbeeld Zwitserland en Oostenrijk heb je met een klein beetje overbelading al kans op een fikse bon.

Verzekering

Overbelading kan gevolgen hebben voor de uitkering bij schade. Verzekeringsmaatschappijen hebben doorgaans in hun polisvoorwaarden clausules opgenomen over het uitsluiten van uitkering bij schade als deze het gevolg is van roekeloosheid. Geconstateerde overbelading kan onder die noemer worden geschaard.

Lees hier meer over de polis van de NKC camperverzekering en overbelading.

Strafrechtelijke vervolging

Wie een ongeval veroorzaakt met een camper die aanmerkelijk zwaarder is dan de op kenteken vermelde toegestane maximummassa, kan grote problemen krijgen.Behalve een boete en het zelf moeten betalen van alle schade, riskeer je strafrechtelijke vervolging wegens roekeloos rijden. Bijvoorbeeld wanneer er letsel wordt toegebracht aan andere verkeersdeelnemers.

Kortom: met het overbeladen van je camper riskeer je waarschijnlijk meer dan je lief is.