Camper beladen

Voor lading op of aan je camper zoals surfboards en fietsdragers gelden ladingvoorschriften waar je aan moet voldoen. Er wordt daarin onderscheid gemaakt tussen campers tot 3500kg en boven de 3500 kg. Op deze pagina lees je hoe de wet het heeft geregeld.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen deelbare en ondeelbare lading

Deelbare lading

Ook wel korte lading genoemd. Denk aan een fiets, scooter, motorfiets, dakkoffer en ladingkist.

Maximale uitsteekmaten voor een personenauto, bedrijfsauto en eventuele aanhangwagen:

 • Aan de voorzijde mag de lading niet uitsteken. Bij een aanhangwagen is het trekoog de voorzijde.
 • Aan de achterzijde mag de lading niet meer dan 1 meter uitsteken en niet meer dan 5 meter achter de achteras.

  Deelbare lading camper
 • Aan de zijkanten mag de lading maximaal 20 centimeter en daardoor niet breder zijn dan 2.55 meter.

breedte belading van camper

Ondeelbare lading


Wettelijke eisen bij het vervoer van lange ondeelbare lading, welke dus niet kleiner is te maken. Denk aan een ladder, mast, surfplank, etc. (Regels gelden voor een personenauto, bedrijfsauto en eventuele aanhangwagen)

Ondeelbare lading voor campers tot 3500 kg

 • Aan de voor- en achterzijde mag de ondeelbare lading bij een camper met een toegestane maximummassa < 3.500 kg maximaal 1 meter uitsteken. 

Ondeelbare lading bij camper tot 3500kg

Ondeelbare lading voor campers boven 3500 kg

 • Aan de voorzijde van een voertuig met een toegestane maximummassa > 3.500 kg of aanhangwagens mag de ondeelbare lading maximaal 4,30 m. voor het hart van de voorste as uitsteken. Op de aanhangwagen mag de lading uitsteken tot het trekoog.

ondeelbare lading camper boven 3500 kg

 • Aan de achterzijde van een voertuig met een toegestane maximummassa > 3.500 kg of aanhangwagen mag ondeelbare lading niet meer dan 0,5 maal de lengte van het voertuig achter het hart van de achterste as uitsteken, met een maximum van 5,00 meter.

Markeringsborden

Lading die voor of achter het voertuig meer dan 1,00 meter uitsteekt moet zijn voorzien van een voorgeschreven markeringsborden. Wanneer een markeringsbord bij nacht wordt gevoerd, moet aan de achterzijde van de uitstekende lading een rood licht branden en aan de voorzijde een wit licht.

Markeringsborden zijn kunststof of aluminium borden van 50 bij 50 centimeter, met diagonale rode en witte strepen.


Markeringsborden Europa

Sommige landen in Europa hanteren hun eigen voorschriften voor het toegepaste materiaal en de uitvoering van de markeringsborden. De maatvoering is algemeen 50 x 50 centimeter. De meeste landen accepteren de kunststoffen borden. Kijk voor de specifieke regels over belading en markeringsborden bij de camper reisinformatie per land.Overbelading camper

Overgewicht is een gevaar dat bij veel campers op de loer ligt. Je neemt tenslotte meer mee dan alleen een setje schone kleren.

 • Het beïnvloedt rij- en remgedrag negatief.
 • Je bent in overtreding, dus je riskeert een boete plus de verplichting om ter plekke gewicht te verminderen.
 • De verzekeraar kan bij een ongeval weigeren schade uit te keren.

Alle reden dus om moeite te doen je camper op gewicht te houden en stabiel te beladen.

Overbelading camper in het buitenland

In Europa gaat men verschillend om met de marges bij overbelading. De kans op een bekeuring of de eis om lading te lossen kan in het buitenland aanmerkelijk groter zijn. Reden te meer om je aan de op het kenteken aangegeven 'toegestane maximum massa' te houden.

Weet wat je weegt

De NKC heeft het initiatief 'Weet wat je weegt' in het leven geroepen. Onder dat kopje is veel informatie beschikbaar.

 

Let op! Het kan misgaan als de camper is voorzien van hulpluchtvering. Veel camperaars brengen na het laden van de wagen de hulpluchtvering zodanig op lucht, dat deze de opbouw van de camper omhoog duwt. Voertuigen met een mechanisch regelbare lastafhankelijk remsysteem bij de achteras krijgen nu mogelijk het sein dat de camper leeg is, terwijl deze feitelijk zwaar beladen is. Dit kan leiden tot onvoldoende remvermogen op de achteras, of zelfs tot onvoldoende remvermogen in totaal. Gevolg: de camper kan in noodsituaties niet tijdig en veilig tot stilstand komen.

Camperverzekering en overbelading

Overbelading kan gevolgen hebben voor de uitkering bij schade. Verzekeringsmaatschappijen hebben doorgaans in hun polisvoorwaarden clausules opgenomen over het uitsluiten van uitkering bij schade als deze het gevolg is van roekeloosheid.

De verzekeringsmaatschappij kan overbelading echter alleen aangrijpen als reden om niet uit te keren, als uit onderzoek van de politie en de verzekeraar blijkt, dat het de oorzaak is van de schade.

NKC Camperverzekering

Wil je weten welke voorwaarden er gelden voor polisdekking in de NKC Camperverzekering? Neem dan contact op met NKC Verzekeren of kijk in de ‘Bijzondere voorwaarden NKC Camperverzekering’.

Fietsendrager

Voor fietsendragers en lastdragers gelden verschillende regels. Wij behandelen hieronder de belangrijkste eisen.

Regelgeving vast gemonteerde fietsdrager

Bij het vervoer van goederen aan de achterzijde van camper - met een toegestaan maximum massa van niet meer dan 3.500 kilogram - geldt het volgende:

 • De goederen, bijvoorbeeld fietsen, moeten deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke, goedgekeurde lastdrager.
 • De lastdrager moet deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd.
 • De lastdrager met inbegrip van de goederen mag niet meer dan 0,20 meter buiten de zijkanten van het voertuig uitsteken.
 • Als de lastdrager is geconstrueerd voor het vervoer van specifieke goederen, mogen niet meer van deze goederen worden vervoerd, dan waarvoor de constructie is bestemd. Bijvoorbeeld: niet meer fietsen dan er wielgoten zijn. Er mogen geen andere goederen op worden vervoerd dan waarvoor de drager is ontworpen.
 • Als de verlichting en retroreflectoren van het voertuig door de lastdrager of de goederen worden afgeschermd, moet de lastdrager aan de achterzijde twee rode achterlichten, twee rode remlichten, twee niet-driehoekige rode retroreflectoren en twee ambergele richtingsaanwijzers hebben. Die moeten zijn aangebracht op een afstand van niet meer dan 0,50 meter vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig met inbegrip van de lastdrager.
 • Als de op het voertuig aangebrachte kentekenplaat door de lastdrager of de goederen wordt afgeschermd, moet de lastdrager zijn voorzien van een kentekenplaat met het kenteken van het voertuig waarop de lastdrager is aangebracht, evenals de kentekenverlichting. Het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaat moet het voorgeschreven goedkeurmerk hebben. Een stuk karton met geschreven kenteken mag dus niet.

Regelgeving fietsdrager op de trekhaak

Sommige camperaars plaatsen een fietsdrager op de kogel van de koppeling. Hiervoor gelden de volgende eisen:

 • De verticale last mag niet meer dan vijftig kilogram bedragen als er geen duidelijkheid is over de door de fabrikant van de trekhaak vastgestelde maximale verticale last onder de koppeling.
 • De lastdrager mag met inbegrip van de bevestigingsdelen onder normale gebruiksomstandigheden het wegdek niet raken.
 • De bevestigingsdelen, die na het gedeeltelijk verwijderen van de lastdrager op de trekhaak achterblijven, mogen de bewegingsvrijheid van een aangekoppelde aanhangwagen niet beperken.
 • Als de lading de standaardverlichting afschermt, is het verplicht de achterzijde van de lastdrager te voorzien van verlichting. Daarvoor zijn speciale verlichtingsbalken verkrijgbaar die ook zijn voorzien van een mistlamp. 

Regelgeving in het buitenland

Wanneer je op vakantie gaat naar het buitenland is het belangrijk om te weten welke wetten er daar gelden. De meeste regels zijn in de EU-landen hetzelfde maar soms zijn er kleine verschillen. Met name de maximale breedte kan verschillen. Zie de NKC camper reisinformatie per land voor de details.