Camper beladen

In Nederland moeten voertuigen aan ladingvoorschriften voldoen, zo ook een camper en een aanhanger. Op deze pagina lees je hoe de wet het heeft geregeld.

Lading kunnen we onderverdelen in deelbare en ondeelbare lading. De ondeelbare lading wordt veelal met vrachtwagens vervoerd; deelbare lading kan worden vervoerd met campers.

Deelbare lading

Ook wel korte lading genoemd. Denk aan fietsen, scooter(s), de motorfiets, dakkoffers en ladingkisten. Bij het vervoeren van deelbare lading is het in Nederland niet verplicht de markeringsborden te voeren. De maximale uitsteekmaten zijn:

 • Aan de voorzijde: het uitsteken van de lading aan de voorzijde is verboden. Opmerking: De voorzijde van een aanhangwagen is het hart van de trekoog. Het is niet verstandig de lading voorbij het kopschot van de aanhangwagen te laden in verband met de beperkte bewegingsvrijheid in bochten.
 • Aan de zijkanten: bij de personenauto (ook camper) mag de lading maximaal 20 centimeter aan de zijkant uitsteken. Voor bedrijfsauto's (ook sommige campers) en aanhangwagens niet meer dan de toegestane breedte.
 • Aan de achterzijde: voor motorvoertuigen en aanhangwagens mag de lading maximaal 1 meter achter het voertuig uitsteken. De maximale uitsteeklengte van 5 meter achter de achterste achteras mag niet worden overschreden.

Ondeelbare lading

Lange, ondeelbare lading mag bij het vervoeren meer uitsteken dan deelbare lading. Het is wel verplicht om markeringsborden te gebruiken. Wanneer het markeringsbord bij nacht wordt gevoerd, moet aan de achterzijde van de uitstekende lading een rood licht branden. Dit is vereist als deze lading:

 • meer dan 1 m voor het voertuig uitsteekt. 
 • meer dan 1 meter achter het voertuig uitsteekt.
 • meer dan 10 centimeter buiten de zijkant uitsteekt.

Markeringsborden zijn kunststof of aluminium borden van 50 bij 50 centimeter, met diagonale rode en witte strepen.

In Nederland moeten de markeringsborden dwars aan de lading worden bevestigd, op een minimale hoogte van 35 centimeter en een hoogte van maximaal 1,70 meter. De borden moeten voor het overige verkeer goed zichtbaar zijn.

 • Aan de voorzijde: op motorvoertuigen maximaal 3,50 meter, gemeten vanaf het midden van het stuurwiel. Op de aanhangwagen tot aan de voorzijde van het trekoog.
 • Aan de achterzijde: op motorvoertuigen en aanhangwagens maximaal 5 meter vanaf de achterste as.
 • Aan de zijkanten: de maximum toegestane breedte is 3 meter. Steekt de lading meer dan 10 centimeter buiten de zijkant van het voertuig uit, dan zijn markeringsborden vereist. Bij nacht moet de aan de zijkanten uitstekende lading voorzien zijn van een wit licht naar voren en een rood licht naar achteren.

Markeringsborden Europa

Sommige landen in Europa hanteren hun eigen voorschriften voor het toegepaste materiaal en de uitvoering van de markeringsborden. De maatvoering is algemeen 50 x 50 centimeter. De meeste landen accepteren de kunststoffen borden. Kijk voor de specifieke regels over belading en markeringsborden bij de landeninformatie van het desbetreffende land.

Overbelading camper

Overgewicht is een gevaar dat bij veel campers op de loer ligt. Je neemt tenslotte meer mee dan alleen een setje schone kleren. Het gevaar van een te zware camper is drieledig: het rij- en remgedrag kan verslechteren, je bent in overtreding, dus je riskeert een boete plus de verplichting om ter plekke gewicht te verminderen en beslist niet in de laatste plaats: de verzekeraar kan bij een ongeval weigeren schade uit te keren. Alle reden dus om moeite te doen je camper op gewicht te houden en stabiel te beladen.

Let op! Het kan misgaan als de camper is voorzien van hulpluchtvering. Veel camperaars brengen na het laden van de wagen de hulpluchtvering zodanig op lucht, dat deze de opbouw van de camper omhoog duwt. Voertuigen met een mechanisch regelbare lastafhankelijk remsysteem bij de achteras krijgen nu het sein dat de camper leeg is, terwijl deze feitelijk zwaar beladen is. Dit kan leiden tot onvoldoende remvermogen op de achteras, of zelfs tot onvoldoende remvermogen in totaal. Gevolg: de camper kan in noodsituaties niet tijdig en veilig tot stilstand komen.

Wat is overbelading?

Camperaars met rijbewijs B mogen een camper besturen met een maximum toegestane massa van 3.500 kg. Weegt het voertuig meer dan 3.500 kg? Dan is de camper overbeladen en dat is volgens de wetgeving strafbaar. Bij overschrijding van het gewicht met een bepaald percentage volgt er altijd een boete.

Controle overbelading

De politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport controleren in Nederland of beladen voertuigen, waaronder campers, niet te zwaar zijn. Dat doen ze langs de weg met behulp van metingen met weegplaten. Te zwaar beladen campers hebben grotere kans op slechtere remvertraging en instabiel rijgedrag:

 • Oudere of slecht onderhouden remsystemen leveren mogelijk onvoldoende remvermogen. Een remtest kan daar uitsluitsel over geven.
 • Vooral bij oudere modellen kunnen het veersysteem en de schokbrekers ‘vermoeid’ zijn. Dit is nadelig voor de rijstabiliteit.

Boetes overbeladen camper

Theoretisch kan de geringste overbelading van een camper leiden tot een boete of kan verlangd worden dat lading wordt verwijderd. Voor een kampeerauto geldt namelijk niet de regel, zoals deze van toepassing is voor commercieel transport. In het laatste geval betreft het een economisch delict. Bij een overschrijding van vijf procent of meer van de totaal toegestane maximum massa krijgt de bestuurder alleen een proces-verbaal. Is de overschrijding tien procent of meer? Dan moet er ook lading worden gelost.

Overbelading camper in het buitenland

In Europa gaat men verschillend om met de marges bij overbelading. De kans op een bekeuring of de eis om lading te lossen kan in het buitenland aanmerkelijk groter zijn. Reden te meer om je aan de op uw kenteken aangegeven 'toegestane maximum massa' te houden.

Camperverzekering en overbelading

Overbelading kan gevolgen hebben voor de uitkering bij schade. Verzekeringsmaatschappijen hebben doorgaans in hun polisvoorwaarden clausules opgenomen over het uitsluiten van uitkering bij schade als deze het gevolg is van roekeloosheid.

De verzekeringsmaatschappij kan overbelading echter alleen aangrijpen als reden om niet uit te keren, als uit onderzoek van de politie en de verzekeraar blijkt, dat het de oorzaak is van de schade.

NKC Camperverzekering

Wil je weten welke voorwaarden er gelden voor polisdekking in de NKC Camperverzekering? Neem dan contact op met NKC Verzekeren of kijk in de ‘Bijzondere voorwaarden NKC Camperverzekering’.

Fietsendrager

Voor fietsendragers en lastdragers gelden verschillende regels. Wij behandelen hieronder de belangrijkste eisen verduidelijkt met enkele voorbeelden.

Dit soort lastdragers is vaak zodanig gemonteerd, dat de standaardverlichting niet is afgeschermd. Een mistlamp is niet nodig.
De lastdrager draagt hier een laadkist met daarbovenop fietsen. Vanwege de diepte van de kist is er toch min of meer een afscherming van de standaardverlichting. Een extra verlichtingsbalk is zeer wenselijk.

Regelgeving fietsdrager

Bij het vervoer van goederen aan de achterzijde van camper - met een toegestaan maximum massa van niet meer dan 3.500 kilogram - geldt het volgende:

 • De goederen, bijvoorbeeld fietsen, moeten deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke, goedgekeurde lastdrager.
 • De lastdrager moet deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd.
 • De lastdrager met inbegrip van de goederen mag niet meer dan 0,20 meter buiten de zijkanten van het voertuig uitsteken.
 • Als de lastdrager is geconstrueerd voor het vervoer van specifieke goederen, mogen niet meer van deze goederen worden vervoerd, dan waarvoor de constructie is bestemd. Bijvoorbeeld: niet meer fietsen dan er wielgoten zijn. Er mogen geen andere goederen op worden vervoerd dan waarvoor de drager is ontworpen.
 • Als de verlichting en retroreflectoren van het voertuig door de lastdrager of de goederen worden afgeschermd, moet de lastdrager aan de achterzijde twee rode achterlichten, twee rode remlichten, twee niet-driehoekige rode retroreflectoren en twee ambergele richtingsaanwijzers hebben. Die moeten zijn aangebracht op een afstand van niet meer dan 0,50 meter vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig met inbegrip van de lastdrager.
 • Als de op het voertuig aangebrachte kentekenplaat door de lastdrager of de goederen wordt afgeschermd, moet de lastdrager zijn voorzien van een kentekenplaat met het kenteken van het voertuig waarop de lastdrager is aangebracht, evenals de kentekenverlichting. Het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaat moet het voorgeschreven goedkeurmerk hebben. Een stuk karton met geschreven kenteken mag dus niet.

Regelgeving fietsdrager op kogel

Sommige camperaars plaatsen een fietsdrager op de kogel van de koppeling. Hiervoor gelden de volgende eisen:

 • De verticale last mag niet meer dan vijftig kilogram bedragen als er geen duidelijkheid is over de door de fabrikant van de trekhaak vastgestelde maximale verticale last onder de koppeling.
 • De lastdrager mag met inbegrip van de bevestigingsdelen onder normale gebruiksomstandigheden het wegdek niet raken.
 • De bevestigingsdelen, die na het gedeeltelijk verwijderen van de lastdrager op de trekhaak achterblijven, mogen de bewegingsvrijheid van een aangekoppelde aanhangwagen niet beperken.

Verlichting lastdrager

Wanneer met een lastdrager wordt gereden waarbij de lading de standaardverlichting afschermt, is het verplicht de achterzijde van de lastdrager te voorzien van verlichting. Daarvoor zijn speciale verlichtingsbalken verkrijgbaar die ook zijn voorzien van een mistlamp. Veiligheidshalve is het zeker wenselijk dat bij mist een mistachterlicht wordt gebruikt, ook al is dat volgens de wet niet verplicht.