Meerderheid camperaars schorst de camper jaarlijks

Het schorsen van de camper kan de camperaar flink kosten besparen. Uit een recente enquête van NKC onder 3198 respondenten blijkt dat maar liefst 84% van de campers jaarlijks een periode van rust krijgt. Slechts 16% van de campers blijft het hele jaar actief. Deze cijfers laten zien dat schorsen een populaire keuze is onder camperbezitters.

Schorsingsduur: wintermaanden favoriet

85% van de geschorste campers blijft voor een periode van 4 tot 6 maanden aan de kant, met 5 maanden als meest voorkomende schorsingsduur. Gemiddeld genomen zijn campers 4,3 maanden per jaar geschorst.

Niet verrassend is dat daarbij de wintermaanden favoriet zijn, met de hoogste percentages schorsingen in december en januari (81%) en iets lagere percentages in november en februari (respectievelijk 76% en 79%). Een klein aantal camperaars schorst echter ‘anticyclisch’: zij schorsen in de zomer en rijden in de winter. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om de overwinteraars.

Verscheidenheid in schorsingsfrequentie

De frequentie van het schorsen varieert ook onder camperbezitters. Een overgrote meerderheid (80,5%) van de respondenten kiest ervoor om hun camper één keer per jaar te schorsen. Een kleinere groep van 3% schorst twee keer per jaar en een nog kleiner percentage (0,5%) gaat voor drie of vier schorsingen per jaar.

Kostenbesparing

Hoewel je door te schorsen flink bespaart op de motorrijtuigenbelasting, is het schorsen zelf ook niet gratis. Voor campers tot 15 jaar is het tarief zo’n 80 euro per keer. Voor oudere campers (15 jaar en ouder) is het schorsingstarief ongeveer 26 euro. Dit tarief weegt logischerwijs mee in de berekening of het ‘uit kan’.