Aantal campers breekt record

Het aantal campers in Nederland heeft een nieuw record bereikt: op dit moment staan er bijna 95 duizend exemplaren geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie Bovag. De groei zet nog altijd door: in de eerste helft van 2015 werden er 943 nieuwe campers geregistreerd en dat is bijna 14 procent meer dan in de eerste helft van 2014. Het aantal bij de vakhandel verkochte tweedehandscampers steeg in dezelfde periode met 6 procent tot 3.283.

Tickets 2
Tickets 2


De cijfers komen overeen met het beeld dat eerder dit jaar naar voren kwam uit het ledenonderzoek van de NKC. Daaruit bleek dat niet alleen het aantal campers groeit, maar dat ook het aantal reizen dat eigenaren ermee maken toeneemt. Samen zorgen deze ontwikkelingen voor een groei van ruim 15 procent van het aantal campertrips in binnen- en buitenland.

“Gelukkig zien we inmiddels ook dat beleidsmakers bij gemeenten en provincies steeds meer doordrongen raken van het belang van het campertoerisme”, zegt Marretje Jelmersma, manager marketing en communicatie bij de NKC. “Veel camperaars verkiezen het zwerven boven het staan op een camping. Voor lokale overheden is het belangrijk om deze groep te faciliteren met voorzieningen voor campers.”

De populariteit van het camperen komt overigens ook tot uiting in de groei van de NKC. De afgelopen vijf jaar nam het ledental met 70 procent toe tot meer dan 36 duizend en de groei gaat nog altijd door.