Mag de eigenaar van een camperstalling zomaar de huur verhogen?

Op een huurverhoging van de camperstalling zit jij als camperaar niet te wachten. Mag een eigenaar dit zomaar doen? Eerste hulp bij campervragen geeft antwoord.

Om met de stallingdeur in huis te vallen: in de wet staan geen specifieke regels voor de verhuur van stallingen. Dat betekent dat verhuurder en huurder in principe vrij zijn om hierover zelf afspraken te maken. We kennen in Nederland namelijk een grote mate van contractsvrijheid.

Stallingruimte camper huren

Huur jij stallingruimte? Dan heb je als het goed is met de verhuurder een huurovereenkomst gesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Of de verhuurder de huurprijs tijdens de looptijd hiervan kan aanpassen, hangt af van wat er in jullie overeenkomst staat.

Volledige overeenkomst camperstalling

In een volledige overeenkomst staat dat de verhuurder van de camperstalling de huurprijs mag verhogen of indexeren, op voorwaarde dat dit geruime tijd van tevoren wordt bekendgemaakt. Ga jij als huurder niet akkoord met de verhoging? Dan mag je op de wijzigingsdatum de huurovereenkomst beëindigen.

Wanneer de verhuurder de prijs verhoogt vanwege overheidsmaatregelen, kan in de overeenkomst opgenomen zijn dat dit geen grond oplevert tot contractontbinding. Als huurder kun je dan slechts de huur opzeggen met inachtneming van een eventuele opzegtermijn. Staat in de huurovereenkomst niet dat de verhuurder de huur mag verhogen, dan mag hij dit niet doen.

Mondelinge overeenkomst camperstalling

Heb jij alleen een mondelinge huurovereenkomst? Dan moet de verhuurder bewijzen dat destijds is afgesproken dat de huur verhoogd mag worden. Zonder schriftelijk bewijs is dit echter erg lastig.

Tip: bekijk de voorbeeldovereenkomst van de NKC voor het huren van stallingruimte.

Heb jij ook een campervraag waar je niet uitkomt? Stel ‘m aan de NKC via mail.