Klusvideo

Zo kun je een vochtmeting bij de camper doen

We laten je zien hoe je zelf een vochtmeting van je camper kan uitvoeren. Te veel vocht kan niet alleen zorgen voor een muffe lucht, maar ook voor rot in de constructie. Vocht verzamelt zich uit condensatie van ademlucht en kooklucht, daarom moet je ook altijd ventileren in je camper. Ernstiger is vocht dat door lekkage naar binnen komt en niet wordt opgemerkt. Vaak begint het bij een slechte kitrand op het dak, waarna het water doorloopt door de wanden naar de vensters en de vloer en daar uiteindelijk rot veroorzaakt. Een regelmatige vochtmeting is daarom verstandig. We vertellen je hoe je het zelf doet.

Benodigdheden

  • Vochtmeter
Vochtmeter op een plankje hout als demonstratie

Stap 1: Voorkomen is beter dan genezen

Geen mooi plaatje, maar dit wil je juist voorkomen. Het is niet voor niets dat fabrikanten vaak een jaarlijkse vochtcontrole eisen om aanspraak te kunnen maken op garantieregelingen. Deze controles dienen door de dealer te worden uitgevoerd volgens de garantievoorwaarden.
Controleer zelf of de kitranden buiten nog goed en elastisch zijn. Ook op het dak, waar water soms lang op kan blijven liggen. Bij een klein scheurtje kan al dat water langzaam naar binnen gezogen worden. Voer regelmatig een vochtmeting uit. Het liefst minstens twee keer per jaar.

Camper met net geworden binnenwanden door vochtlekkage

Stap 2: Aankoop meter

Je hebt al een vochtmeter voor 20 euro. Maar daarbij moet je de scherpe pinnen in de wand drukken om te meten. Dat wil je je camper natuurlijk niet aandoen. Gebruik deze meter alleen voor je stookhout en bouwmaterialen.

Vochtmeter met prikpennen - niet voor campers!

Stap 3: Contactloze capacitieve meter

We kiezen daarom voor een contactloze, capacitieve meter. Zo’n meter beschadigt het oppervlak niet. Je hebt er met een bolletje op een steeltje, daarbij is het echter lastig om vast te stellen wát je nu eigenlijk meet. Als je in de rand van het dak meet, meet je dan het plafond of de zijwand? Bovendien maakt het nogal uit hoe je hem vasthoudt. Als je de meetresultaten wilt opschrijven voor vergelijking met een latere meting, blijkt dat de waarden meestal niet reproduceerbaar zijn. Zo’n meter kan soms wel helpen als je wilt kijken tot hoever een nat gebied zich uitstrekt in je camperwand. We geven daarom de voorkeur aan een meter met twee contactvlakken.
Vochtmeting langs het raam in de camper met een polulaire vochtmeter

Een voorbeeld daarvan is deze Caisson VI-D3 meter, die een soort standaard apparaat is geworden dat ook door diverse fabrikanten wordt voorgeschreven voor de garantiecontroles.
Hij meet via het kleine oppervlak aan de boven-zijkant, zodat je ook goed in hoeken kunt meten. De elektromagnetische golven meten dwars door laminaat of plastic heen in de ondergrond. De meetdiepte is beperkt tot maximaal 3 centimeter, want anders meet je ook wat er áchter je materiaal zit en dat wil je niet.

Meetgedeelte aan het smalle valk van de vochtmeter kan goed in smalle plekjes meten

Stap 4: Waar moet je meten

Vocht meten doe je op plekken waar je problemen kan verwachten. Dat is daar waar er randen en naden in de buitenwand zitten, bij vensters, deuren en luiken. Juist ook de randen tussen zijwanden en plafond en tussen zijwanden en vloer.

Meten langs de rand van ramen en randen

Meet aan twee kanten van iedere rand, dus bij het dakrand (binnen), een keer met de meetkant aan de rand tegen het plafond gedrukt, en een keer met de meetkant plat op de zijwand gedrukt. Doe dat overal waar twee kanten zijn. Vergeet ook de badkamerbodem niet.

Plafond meten, zo cicht mogelijk bij randen en hoeken

Met name de luiken willen wel eens lekken. Meet rondom en ook de bodem bij alle luiken aan de buitenkant.
Veel campers hebben een houten bodemplaat. Daar is meting ook verstandig. Vooral de plekken achter de achterwielen (opspattend water) en onder bad en toiletcassette verdienen extra aandacht. Je meet dit uiteraard van buitenaf.

De binnenruimten bij de buitenluiken controleren op vocht

Stap 5: Oplopende waarde?

Als je met de meter langzaam langs een plek beweegt en de waarde blijft laag, dan is er niets aan de hand. Loopt de waarde echter langzaam op, naar een grotere plek en verderop misschien weer terug, dan is er een goede kans dat er vocht achter die plek zit. Zoals in de onderkant van de houten plaat op deze foto.
Laat daar snel naar kijken voordat je houtconstructie begint te verrotten.
Zoek ook naar de oorzaak. Vaak is vocht onderin de camper uiteindelijk afkomstig van een lek op het dak of bij het raam. Als er water op het dak staat en de kit is niet goed dicht, zal het langzaam maar vooral zeker naar binnen worden gezogen.

Voorbeeld van de uitslag van de vochtmeter bij een nat stuk hout

Stap 6: Interpretatie van de waarden

Vochtmeters geven nooit een exact vochtpercentage weer, maar meer een referentiewaarde.
Daarom kijken we vooral naar veranderingen van die waarde als we de meter langs het oppervlak bewegen.
Ook kunnen we een aantal waarden opschrijven en vergelijken met de resultaten van een latere meting.

Bij deze meter betekent een waarde tot ongeveer 3 à 5 dat alles goed en droog is. Iets hoger kan soms ook gebeuren, bijvoorbeeld omdat er metalen onderdelen vlakbij zitten zoals verstevigingen, scharnieren of leidingen. In dat geval is dat geen probleem. Is de waarde echt hoger hoger, dan is het meestal wel een probleem, maar voor sommige campers kan zo’n waarde normaal zijn.

Meting langs de rand van dakluik, mogelijke probleemplek

Stap 7: Invulformulier vochtmeting

Het is handig om de gemeten waarden vast te leggen. Je kan ze bij de volgende vochtmeting dan vergelijken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld ons vochtmeting camper invulblad. Je kan het ook gebruiken als checklist voor plekken om te meten.

Afbeelding van het invulformulier voor de doe-het-zelf vovhtmeting
Verder lezen