Veelgestelde vragen over de fijnstoftoeslag

Waarom moet ik fijnstoftoeslag betalen?

De overheid heeft besloten dat eigenaren van een vervuilende dieselauto een fijnstoftoeslag moeten betalen. “De fijnstoftoeslag in de wegenbelasting voorziet dat op een gedifferentieerde wijze de meest vervuilende dieselbestelauto’s en dieselpersonenauto’s zwaarder worden belast om ze daarmee versneld uit het straatbeeld te laten verdwijnen”, aldus het kabinet.

Mijn camper heeft een groene milieusticker. Waarom moet ik dan toch fijnstoftoeslag betalen?

De groene milieusticker is een milieuclassificering die enkel in Duitsland geldt. Daarnaast is de fijnstoftoeslag niet gebaseerd op de Euro-emissieklasse, het bouwjaar of de datum eerste registratie, maar op de hoeveelheid fijnstof die het voertuig uitstoot. Deze toeslag staat dus los van de emissie- of milieuclassificering.

Als ik de camper schors, moet ik dan ook de fijnstoftoeslag betalen?

Nee, als de camper geschorst is vervalt ook de fijnstoftoeslag.

Kan ik ook bezwaar aantekenen tegen de fijnstoftoeslag?

Ja, dat kan. U moet dan zelf bewijzen dat het voertuig minder uitstoot dan bij de RDW vermeld staat. Bezwaar aantekenen kan bij de RDW.

Volgens de RDW heeft mijn camper geen roetfilter? Hoe kan dit?

Dit kan verschillende oorzaken hebben: - De camper is niet voorzien van een roetfilter. - De camper stoot te veel fijnstof uit. De RDW besluit dan om bij overschrijding van de norm het roetfilter niet te vermelden. - De fabrikant van de camper heeft onvolledige of onjuiste documentatie aangeleverd bij de RDW toen de camper werd geregistreerd in Nederland.

Ik wil bezwaar aantekenen; wat heb ik nodig?

In elk geval de officiële registratiedocumentatie van het voertuig waarop vermeld staat dat het voertuig minder fijnstof uitstoot dan bekend is bij de RDW. Dit zogeheten Certificaat van Overeenstemming (CvO) is te verkrijgen via de camperfabrikant of dealer.

Als de fijnstofuitstoot onbekend is, kan ik dan een praktijkmeting laten uitvoeren?

Dat zal in de toekomst mogelijk zijn. Echter is het nog maar de vraag of de RDW deze meetwaarde gaat erkennen. De NKC is met de RDW in gesprek om te verkennen wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Ik heb voor veel geld een retrofitroetfilter laten monteren. Waarom moet ik nu ook de fijnstoftoeslag betalen?

De Nederlandse overheid erkent het retrofitroetfilter om onduidelijke redenen niet. De NKC is in kaart aan het brengen wat er nodig is om het retrofitroetfilter erkend te krijgen.

Wat gaat de NKC doen?

Over de fijnstoftoeslag heeft de NKC bij verschillende Eerste Kamerfracties gepleit voor een aanpassing van de maatregel waardoor een vrijstelling van de toeslag geldt als een camper is voorzien van een retrofitroetfilter. Daarnaast is de NKC in gesprek met de RDW om te bezien op welke manier de praktijk-fijnstofwaarden van campers voorzien van een retrofitroetfilter inzichtelijk kunnen worden.

Mijn camper is gebouwd na 2009, waarom moet ik dan toch fijnstoftoeslag betalen?

Zie vraag 2. Vermoedelijk is de uitstoot van de camper hoger dan de grenswaarden.

Wat vindt de NKC van de fijnstoftoeslag?

De overheid neemt deze maatregel om het milieu te beschermen. De toeslag moet ertoe leiden dat oudere, meer vervuilende campers eerder worden ingeruild voor een nieuwer exemplaar. Doordat een camper een veel langere levensduur heeft dan een gewone bestelauto, is het echter niet reëel om te veronderstellen dat deze oudere campers van de straat zouden verdwijnen. De toeslag draagt dus niet bij aan een schoner milieu.

In gebruik mijn camper maar een beperkt gedeelte van het jaar. Toch moet ik de volledige fijnstoftoeslag betalen.

Het kwarttarief is ook van toepassing op de fijnstoftoeslag. Daarom betaalt u ook een kwart van de fijnstoftoeslag.

Geldt de toeslag ook voor bedrijfswagens?

Ja, de toeslag geldt ook voor bedrijfswagens.

De fijnstofuitstoot is onbekend; hoe kan dit?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:
  • De camper is te oud; voor veel voertuigen van voor 2005 is de uitstoot nooit vastgesteld.
  • De fabrikant van de camper heeft onvolledige documentatie aangeleverd bij de RDW toen de camper werd geregistreerd in Nederland.
  • De gegevens zijn nooit vastgelegd door de RDW.