Kogel door de kerk: kwarttarief wordt halftarief

20 december 2023
De NKC heeft met teleurstelling kennisgenomen van het besluit van de Eerste Kamer op 19 december om akkoord te gaan met het Belastingplan 2024. Onderdeel daarvan is een verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor kampeerauto’s per 1 januari 2026: het zogenoemde kwarttarief maakt dan plaats voor het halftarief. Dit tarief geldt nu alleen voor campers die bedrijfsmatig verhuurd worden. De mogelijkheid om een kampeerauto te schorsen blijft bestaan. Voor de gemiddelde kampeerauto geldt dat schorsen bij langer dan vijf weken niet-gebruik al aantrekkelijk is.
Kogel door de kerk: kwarttarief wordt halftarief - aanbieden petitie

Schorsen mogelijk goedkoper

Mogelijk gaat het schorsingstarief nog omlaag. Voor de meeste campers geldt het hoge tarief van 88,05 euro (2024) en er is een motie aangenomen met het verzoek aan de minister om te onderzoeken of het lage tarief van 29,10 euro voor alle voertuigen kan gaan gelden. Dit tarief is nu alleen van toepassing bij voertuigen van 15 jaar en ouder en bij zware bedrijfsauto’s.

Betalen naar gebruik

De NKC is tegen het besluit om de mrb voor kampeerauto’s te verdubbelen van het kwarttarief naar het halftarief en heeft een petitie hiertegen dan ook van harte ondersteund. Samen met de initiatiefnemer heeft de NKC de handtekeningen in oktober aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Financiën. Inmiddels is de petitie ruim 59 duizend keer ondertekend. Als belangenbehartiger van de 180 duizend camperaars in Nederland pleit de NKC voor een bij het gebruik passend tarief en een toekomstbestendige oplossing, zoals betalen naar gebruik. Daarbij vindt de NKC dat camperen betaalbaar moet blijven, nu en voor toekomstige generaties. Dat is ook in het belang van de mkb-bedrijven in de toeristische en recreatieve sector. De NKC blijft zich hiervoor inzetten.