Petitie tegen verdubbeling belasting

Onder camperaars is een storm van kritiek opgestoken rond het voornemen van het demissionaire kabinet om de wegenbelasting voor campers te verdubbelen van kwarttarief naar halftarief. Inmiddels hebben vele duizenden camperaars een petitie ondertekend waarin het kabinet wordt opgeroepen om dit plan in te trekken.
Het plan werd bekendgemaakt bij de presentatie van de miljoenennota en kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel. In de praktijk betekent het omzetten van het kwarttarief naar een halftarief voor veel camperaars een extra belasting van al snel 1.000 euro per jaar. De initiatiefnemers van de petitie wijzen erop dat het bezit van een camper met een verhoging van 100 procent voor velen onbetaalbaar wordt.
Petitie tegen verdubbeling belasting
De NKC is fel tegen de maatregel: het kwarttarief is destijds ingevoerd omdat camperaars maar zeer beperkt gebruikmaken van de openbare weg. “En dat is nog steeds zo”, zegt NKC-directeur Stan Stolwerk. Bovendien valt het plan niet te rijmen met het eerdere voornemen om te komen tot betalen naar gebruik. “Dit voornemen getuigt niet van visie”, zegt Stolwerk. De NKC gaat komende week alle politieke partijen schriftelijk benaderen om onder de aandacht te brengen wat de achtergrond is van het kwarttarief en waarom het een heel slecht plan is om dit tarief te verdubbelen. Ook roept de NKC camperaars op om de petitie tegen de verhoging van de wegenbelasting voor campers te ondertekenen.