De brandstoftransitie voor campers

Camperaars die vooruitlopend op de energietransitie een bijdrage willen leveren aan het verlagen van de uitstoot van CO2, doen er goed aan HVO te tanken, in plaats van gewone diesel. Dat is een van de conclusies die te trekken is uit het Brandstofdebat van de Bovag, waar ook de NKC aan heeft deelgenomen.
De brandstoftransitie voor campers
Op termijn is dat echter niet voldoende, want in Europa is besloten dat er vanaf 2035 geen nieuwe voertuigen met fossiele aandrijving meer verkocht mogen worden. En vanaf 2050 mogen deze voertuigen in Europa de weg niet meer op. Hoewel dit nog ver weg lijkt, is de NKC al bezig met de brandstoftransitie voor campers.

Omslagpunt

Het is te verwachten dat steeds meer auto’s elektrisch zullen rijden, zo komt naar voren uit onderzoek van Ecorys dat in december tijdens het Brandstofdebat is gepresenteerd. Op dit moment is ongeveer 30 procent van de nieuw verkochte auto’s elektrisch en de onderzoekers verwachten dat dit gaat stijgen naar ongeveer 65 procent in 2030. Sommige critici vragen zich af of elektrisch rijden echt beter is voor het milieu, gezien de vraag naar grondstoffen en milieubelasting bij de productie van batterijen. Maar uit het onderzoek blijkt dat het omslagpunt zich al na 25 duizend elektrische kilometer voordoet. Daarna is er uitsluitend nog winst als het gaat om de verlaging van de uitstoot van CO2. Elektrificatie heeft dus de toekomst. In de onderzoeken ligt de focus vaak op personenauto’s en vrachtverkeer, maar de NKC pleit ook voor aandacht voor een duurzaam perspectief voor campers. Voor bestelauto’s wordt verwacht dat batterij-elektrische technologie de belangrijkste zal zijn, terwijl waterstof naar verwachting een goed alternatief kan zijn voor zwaarder transport.

Volgende generatie

NKC richt zich de komende jaren op de brandstoftransitie voor campers en wat dit proces concreet voor camperaars gaat betekenen. De NKC wil de campergebruikers zo goed mogelijk informeren over de toekomst van de camper en de ontwikkelingen in de energietransitie. Want ook camperaars en de NKC willen de aarde doorgeven aan de volgende generatie, waarbij iedereen kan blijven genieten van campergeluk. Voor dit moment is het op grote schaal overschakelen op elektrisch camperen geen reëel perspectief, maar het tanken van HVO kan wel. HVO100 is hernieuwbare diesel met een CO2-uitstoot die maar liefst 90 procent lager is dan die van fossiele brandstoffen. Bij gebruik van HVO20 of HVO30, dat respectievelijk 20 en 30 procent HVO bevat, blijft de garantie van de autofabrikant geldig. Het tanken van HVO draagt dus bij aan het tegengaan van de klimaatverandering.