De opbouw - Isolatie


Inhoudsopgave - De opbouw


Isolatie

Geleiding van warmte

Om de kampeerauto te isoleren zijn er verschillende materialen beschikbaar. De materialen die slecht warmte geleiden, isoleren goed. Zo heeft Polyurethaan (PU-schuim) goede isolerende eigenschappen. Aluminium is een goede warmtegeleider, maar slecht bruikbaar als isolatiemateriaal.

In het algemeen kan gezegd worden dat PU-schuim met de meest homogene structuur de beste isolatieresultaten geeft. De aanwezige lucht kan in deze structuur slecht bewegen.

De hedendaagse kampeerauto is voorzien van isolatiemateriaal met de meest homogene structuur.

Wamte overdracht

Om te beoordelen of de isolatie van een sandwichwand goed is, meet men op verschillende plaatsen de warmteoverdracht tussen de binnen- en buitenwand. Hiermee bepaalt men de hoeveelheid calorieën die de wanden, vloer, deuren en het dak passeren. Naarmate de hoeveelheid doorgelaten warmte geringer is, is de isolatie beter.

Van alle meetplaatsen wordt het gemiddelde genomen. Op deze manier komt men tot een waarde voor warmtegeleiding, de K-waarde genoemd. Dit is een maat voor de doelmatigheid van de totale isolatieconstructie en geeft de weerstand aan tegen de uitwisseling van warmte. Hoe lager de 'K-waarde', des te beter de kampeerauto uitwisseling van warmte voorkomt.

De uitwisseling van warmte via de wanden, het dak en de vloer is ook van andere factoren afhankelijk, namelijk:

  • het verschil in temperatuur in de kampeerauto en de omgeving
  • de oppervlakte van alle wanden, dak en vloer gezamenlijk
  • de aanwezigheid van luchtlekkages
  • de vochtigheid van het isolatie-materiaal
  • de kleur en afwerking van de carrosserie

Gevolgen van vocht

Wanneer er sprake is van waterlekkage komt er water in het isolatiemateriaal terecht. De opgesloten vochtige lucht kan door het grote temperatuurverschil tot waterdamp condenseren, waardoor de warmtegeleiding groter wordt. Het vocht veroorzaakt verstopping en door gebrek aan ventilatie is het onmogelijk water af te voeren.

Was- en regenwater, maar ook vocht, veroorzaakt door ons verblijf in het woongedeelte, mogen niet tot het isolatiemateriaal doordringen. Een volkomen naadloze, dampdichte en gesloten constructie zorgt hiervoor.

Bij schade aan de sandwichwand kan er vocht naar binnen dringen. Zorg ervoor dat de schade zo snel mogelijk wordt afgedekt en gerepareerd. Hierdoor worden hoge kosten voorkomen.

Tijdens het verblijf in de kampeerauto is een goede en verantwoorde ventilatie van groot belang. Hiermee wordt voorkomen dat het door menselijke activiteit geproduceerd vocht gaat inwerken op de isolatie in de sandwichpanelen van de opbouw. Lees meer over het ventileren van de woonruimte.

Invloed oppervlakken wanden

De aard van het oppervlak heeft invloed op de uitwisseling van warmte. Schone en licht (wit) gekleurde polyester en aluminium oppervlakken beperken de uitwisseling van warmte en dan met name tijdens stilstand.

Een goed onderhouden carrosserie, die schoon is, geen kieren en spleten heeft (vooral goed sluitende deuren en luiken), zal minder last ondervinden van warmteuitwisseling.