Schade melden camper

Vervelend dat je schade hebt. Schade komt nooit gelegen. Met een camperverzekering van de NKC kun je gelukkig rekenen op goede hulp bij schade.

De manier waarop je je schade meldt, is afhankelijk van jouw situatie:

 1. Betrokkenheid andere partij
  Een schade melden waarbij een andere partij betrokken is geweest.
 2. Geen betrokkenheid andere partij
  Schade melden waarbij geen andere partij is betrokken. Je bent bijvoorbeeld tegen een paaltje aan gereden. 
 3. Ruitschade
  Bijvoorbeeld veroorzaakt door een opvliegend steentje van het wegdek.
 4. Diefstal
  Mijn camper is gestolen. Wat nu?

Deze schadeafhandeling is uiteraard alleen van toepassing als je hiervoor bent verzekerd. Controleer vooraf de polis en polisvoorwaarden in Mijn Verzekeringen.

1. Een schade melden waarbij een andere partij  betrokken is geweest

Bijvoorbeeld een aanrijding met een andere camper of auto.

Kan je niet meer verder rijden? 
Neem dan contact op met de SOS Alarmcentrale: 088-98 00 420. Deze alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar, deskundig in het oplossen van problemen en kan zo nodig direct actie ondernemen.

Er wordt bekeken of de camper met een noodreparatie weer rijklaar gemaakt kan worden. Wanneer een noodreparatie binnen enkele werkdagen niet lukt, dan wordt bekeken of de camper teruggebracht wordt naar Nederland. De SOS Alarmcentrale vertelt je meer over eventueel vervangend vervoer.

Vul het schadeformulier in 
Vul samen met de tegenpartij de voorzijde van het Europees schadeformulier in. Vul alle relevante velden in en maak zo goed mogelijk een schets van de situatie. Maak indien mogelijk foto’s van de situatie.

Zorg ervoor dat beide partijen het schadeformulier ondertekenen. Ben je het niet eens met iets op het formulier? Laat dit gelijk weten door dit in te vullen bij opmerkingen. Dit veld vind je aan de voorzijde van het formulier. 

Nadat alles is ingevuld, inclusief handtekeningen, splits je het originele formulier in tweeën. Zo hebben beide partijen een eigen exemplaar. Heb je een geprinte versie? Dan vul je het schadeformulier twee keer in.

Let op: Achteraf kunnen geen wijzigingen meer worden doorgevoerd. Zet dus pas een handtekening als je het volledig eens bent met wat er op het formulier is ingevuld!

Tip! Heeft de tegenpartij een schadeformulier in een taal die je niet begrijpt? Hou dan je eigen formulier ernaast om het op die manier te vertalen. De formulieren zijn in alle landen hetzelfde ingedeeld.

Naderhand:
Thuis of op een camperplaats kun je de achterkant van het schadeformulier invullen. Vul de achterkant van het formulier in, onderteken ook deze kant en stuur het schadeformulier zo spoedig mogelijk naar:

One Underwriting
t.a.v. NKC Verzekeringen
Postbus 3234
4800 DE Breda

of per e-mail naar [email protected].

Ben je nog in het buitenland en blijf je daar nog enkele weken? Meld de schade dan wel alvast via Mijn verzekeringen of via e-mail op [email protected].

2. Schade melden bij ongeval waarbij geen andere partij is betrokken. Je bent bijvoorbeeld tegen een paaltje opgereden.

Hier valt bijvoorbeeld ook hagel- en inbraakschade onder.

Als je schade hebt waar geen andere partij bij betrokken is, meld je de schade via Mijn verzekeringen. Doe dit zo snel mogelijk nadat je de schade hebt opgelopen. 
Mijn Verzekeringen is online 24 uur per dag bereikbaar.

Heb je schade waardoor je niet verder kunt rijden? Neem dan contact op met de SOS Alarmcentrale: 088-98 00 420.

3. Ruitschade. Dit kan bijvoorbeeld zijn gebeurd door een opvliegend steentje van het wegdek.

Heb je ruitschade? Bel dan met 123RUIT.nl (088-1850515) of Autotaalglas (013 – 583 55 07).
Wanneer jouw camper (beperkt) casco verzekerd is, heb je bij reparatie door deze ruitherstelbedrijven geen eigen risico.
En bij vervanging wordt een eventueel eigen risico verlaagd met EURO 150,-.
Bij reparatie of vervanging van de ruit door een ander herstelbedrijf dan geldt het eigen risico dat op het polisblad staat.

Ben je onderweg? De telefoonnummers van de bedrijven zijn ook terug te vinden op het internationale verzekeringsbewijs / de Internationale motorrijtuigenverzekeringskaart (IMV). 

4. Mijn camper is gestolen. Wat nu?

Als je camper is gestolen, is het belangrijk snel actie te ondernemen.

 • Meld de diefstal zo spoedig mogelijk bij het Aangifteloket Gestolen Voertuigen. Zij zijn 7 dagen per week van 07.00 tot 23.00 bereikbaar op +31 (0)88-0087444. Meld het ook als je niet tegen diefstal bent verzekerd. Door het te melden, wordt de kans op het terugvinden van de camper vergroot. Houd het kentekenbewijs en de verzekeringspapieren bij de hand.
 • Doe aangifte bij de politie in de plaats waar het voertuig is gestolen. In het buitenland doe je eerst aangifte bij de lokale politie. Daarna doe je aangifte in de eigen woonplaats.
 • Bel de verzekeringsmaatschappij. Houd de verzekeringspapieren bij de hand.

NKC Verzekeringen werkt samen met One Underwriting. Dit is de partij die de bevoegdheid heeft om jouw schademelding in behandeling te nemen.