Rechtszaken

Welke rechtszaken lopen er? 

Er lopen diverse zaken tegen Fiat Chrysler Automobiles. Andere zaken zijn nog in voorbereiding. In geen enkele zaak is nog definitief uitspraak gedaan. We benoemen enkel de belangrijkste zaken. 

 • De Stichting Diesel Emissions Justice bereidt in Nederland een groepsclaim voor namens mogelijk gedupeerde eigenaren van Fiat-diesels.

 • Op 26 februari 2021 wees de rechtbank van Freiburg de claim af van een camperaar tegen FCA. Het ging hier om een camper uit 2015 op basis van een Fiat Ducato 2,3 liter 150 pk (Euro5 norm). De rechter achtte niet bewezen dat de camperaar schade had geleden. De aanklager is in beroep gegaan.

 • Op 1 maart 2021 wees de rechtbank van Koblenz in een soortgelijke zaak de claim toe van een camperaar tegen FCA. Het ging om een camper uit 2017 op basis van een Fiat Ducato 2,3 liter 150 pk (Euro6 norm). De rechter acht het aannemelijk dat de reiniging van de uitlaatgassen na precies 22 minuten wordt uitgeschakeld (een typegoedkeuringstest duurt 20 minuten). Deze uitspraak is niet definitief, het is wachten op het hoger beroep. 

Welke aanwijzingen zijn er voor emissiefraude?  

Hier vind je de belangrijkste aanwijzingen, die in de rechtszaken tegen FCA worden aangevoerd. Of het bewijzen zijn, is aan de rechter om te beoordelen.  

 • Uit onderzoek van de ADAC – de Duitse ANWB – in 2019 bij een Ducato 130 Multijet 2,3 (Euro 5, 2016) blijkt dat de opgegeven waarde van 280 mg NOx per kilometer bij lange na niet wordt gehaald. Afhankelijk van de meetmethode schommelt het tussen 600 en 1200 mg/km.

 • In een steekproef van de KBA – de Duitse RDW – nam men een willekeurige Ducato 3,0 diesel (Euro 5). Deze haalde met koude motor keurig de vereiste waarden. Onder normale rij-omstandigheden bleek deze Ducato 1200 tot 2500 mg/km NOx uit te stoten. 
 • Deutsche Umwelthilfe deed in 2016 onderzoek bij de Fiat 500X 2,0 liter. Men vond dat er een inrichting aanwezig was die de uitlaatgasreiniging na precies 22 minuten uitschakelde. Het KBA herhaalde de tests en concludeerde dat de Fiat 500X 2,0 liter de Euro6 normen meer dan 10 maal overschreed. Ook concludeerde men dat er een inrichting aanwezig was die de uitlaatgasreiniging na enige tijd uitschakelde.
  Het KBA heeft vervolgens het MIT, het Italiaanse bureau dat de typegoedkeuringen voor Fiat heeft afgegeven, gevraagd de typegoedkeuringen opnieuw te checken. Het MIT concludeerde na eigen onderzoek dat de Fiat 500X aan alle normen voldoet.

 • De Nederlandse RDW constateerde in 2017 dat de Suzuki Vitara met de 1,6 liter dieselmotor van Fiat niet aan de norm voldeed. De RDW dreigde de typegoedkeuring in te trekken. Inmiddels is dat model weer goedgekeurd, op voorwaarde dat de dealer een software-update uitvoert.
  Op 3 maart 2021 heeft de Nederlandse staat wegens deze zaak bij het OM aangifte gedaan van emissiefraude door Stellantis, het concern waar Fiat Chrysler sinds kort toe behoort.

 • Bij invallen door de Duitse justitie bij tien Duitse, Italiaanse en Zwitserse vestigingen van Fiat en Iveco in juli 2020 werd specifiek gezocht naar bewijs voor het aanbrengen van illegale uitschakelsystemen bij diverse reeksen dieselmotoren. Daaronder ook de 110, 115, 150 en 180 multijet 2,3 liter motoren die tussen 2011 en 2016 in de Ducato werden gemonteerd. (link:  ) Er is nog niet gerapporteerd of er bij de invallen iets is gevonden.

Kan ik mij als Nederlander ook aansluiten bij een Duitse claimzaak?  

Voor deze vraag is het van belang om te weten welk recht van toepassing is op de koopovereenkomst van de camper. Dat is terug te vinden in de koopovereenkomst. Naar welk recht (Nederlands, Duits, etc)  wordt verwezen bij een geschil? Eventueel naar welke rechtbank? Ook de taal waarin de koopovereenkomst is opgesteld kan richtinggevend zijn. 

Heb je als camperaar een koopovereenkomst waarin gesteld wordt dat het Duits recht van toepassing is, dan is aansluiting bij een Duitse claimstichting de aangewezen route voor een claim. Aansluiting bij een Nederlandse stichting is dan niet correct. Wanneer Nederlands recht van toepassing is op de koopovereenkomst, dan is aansluiting in Duitsland niet zinvol. 

Kan ik juridische hulp krijgen via de NKC? (zoals bij het Ford-dossier) 

De (juridische) hulp die NKC in dezen geeft, is informatief van aard: wat speelt er (ook juridisch) wat kunnen gevolgen zijn. De insteek van de NKC in deze zaak verschilt ten opzichte van die in de Ford-casus omdat er toen een veiligheidsrisico speelde. Dat is nu niet het geval.  

Er zijn reeds juridisch specialisten actief waar camperaars zicht tot kunnen wenden ter behartiging van hun eventuele claim.