Emissiefraude

Wat is emissiefraude? 

Emissiefraude wordt ook wel sjoemeldiesel genoemd. Dat is het populaire woord voor de auto’s, busjes en campers die zijn uitgerust met software die de reiniging van de uitlaatgassen in normale rijomstandigheden uitschakelt. Het gaat om het bewust overtreden van de regels op het gebied van uitlaatgassen.  

Bij bepaalde modellen dieselmotoren van Volkswagen is aangetoond dat ze voorzien zijn van software, die herkent als de auto zich in een testsituatie bevindt. Op dat moment werken alle systemen die de uitlaatgassen reinigen optimaal. Het gaat hierbij met name om het verminderen van de uitstoot van NOx (stikstofoxiden). Na zo’n test wordt een typegoedkeuring afgegeven: alle voertuigen van precies dit model zijn goedgekeurd en worden toegelaten op de Europese wegen. Na afloop van de test worden de systemen automatisch (deels) weer uitgeschakeld. Dus stoot het voertuig tijdens normaal gebruik vele malen meer NOx uit dan tijdens de test. De wettelijke normen worden ruimschoots overschreden. Als de auto weer getest wordt, blijken de uitlaatgassen weer aan de normen te voldoen. 

Waarom wordt er gefraudeerd met deze systemen? 

Dat kunnen we alleen maar gissen, maar het is bekend dat het schoner maken van de uitlaatgassen in het algemeen energie kost. Door te sjoemelen kan een fabrikant op deze manier een zuiniger verbruik en/of hoger motorvermogen realiseren. Bovendien wordt hierdoor waarschijnlijk de levensduur van het roetfilter verlengd. 

Waarom is emissiefraude een probleem? 

Het probleem met emissiefraude kent verschillende kanten. Om te beginnen gaat het om het milieu en de volksgezondheid. Om die te beschermen stelt de EU regels op waar nieuwe voertuigen aan moeten voldoen. Als autofabrikanten systemen inbouwen in auto’s en campers om die regels te omzeilen, is dat slecht voor het milieu en de volksgezondheid.  

Een ander aspect is juridisch. Om een personenauto of bestelbus op de weg toe te laten moet die aan bepaalde eisen voldoen. Daar horen ook milieueisen bij. Op basis van een eenmalige test wordt een typegoedkeuring afgegeven, die voor alle soortgelijke voertuigen geldt. Als nu blijkt dat de typegoedkeuring onterecht (door fraude) is afgegeven, kan die worden ingetrokken. Het betreffende model mag dan de weg niet meer op. Dat mag pas weer als het voertuig is aangepast en wel aan de eisen voldoet.